image banner
NHÌN LẠI 5 NĂM PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC VÌ MỤC TIÊU AN SINH XÃ HỘI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC, TRI ÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

 

Bùi Đức Nhẫn - TUV, Giám đốc Sở LĐTBXH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động, các phong trào thi đua diễn ra trong toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Thọ, đã tạo nên những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tinh thần sáng tạo của từng cá nhân, tập thể, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao vì mục tiêu: An sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tri ân người có công với cách mạng, xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân xuất sắc, chiến sĩ thi đua, các tấm gương điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có thể nói những thành tựu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ đạt được 5 năm qua trong mỗi bước chuyển biến đi lên đều ghi dấu sự đồng lòng của tập thể lãnh đạo ngành, sự phấn đấu nỗ lực và chấp hành của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ và phong trào thi đua yêu nước của ngành.

Các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng được thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tỉnh Phú Thọ hiện đang quản lý và thực hiện chính sách đối với 256.136 người có công và thân nhân người có công. Giai đoạn 2015 - 2019 đã tiếp nhận, thẩm định hơn 48.430 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ, Lễ dâng hương, dâng hoa, viếng nghĩa trang liệt sỹ trong và ngoài tỉnh được thực hiện trang trọng, ý nghĩa, thiết thực thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp đối với người có công với cách mạng, các hoạt động nói trên đã động viên tinh thần, đời sống vật chất, tạo điều kiện cho đối tượng người có công vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, hàng năm 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác chính sách người có công; 99,8% hộ chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của xã hội.

Triển khai thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện để các đối tượng yếu thế vươn lên; Người nghèo, người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, con em hộ nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp theo quy định; Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, trợ giúp dưới nhiều hình thức. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 ước giảm còn: 4,46 %. Công tác thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em được thực hiện kịp thời, thiết thực. Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh ngày càng đa dạng, lồng ghép nội dung bình đẳng giới với việc xây dựng các chủ trương, chế độ, chính sách của tỉnh, của ngành như lao động, việc làm, vay vốn sản xuất... tạo nên những điểm nhấn tích cực trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, ổn định và phát triển.

anh tin bai

 

Công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cũng đã có bước chuyển biến tích cực, kỹ năng nghề của học sinh, sinh viên tốt nghiệp được nâng lên. Các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, có tay nghề cao được thực hiện theo nhu cầu của thị trường lao động và xuất khẩu lao động. Sự gắn kết giữa giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong đào tạo ngày càng chặt chẽ, nhất là tổ chức chương trình thực tập, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm. Trong 05 năm, đã tuyển sinh và đào tạo được 138.979 người nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 66,5%, trong đó tỉ lệ có bằng cấp chứng chỉ, chứng nhận đạt 27,5%.

Hoạt động kết nối cung - cầu lao động và đẩy mạnh cung cấp thông tin thị trường lao động được tăng cường. Cơ sở dữ liệu thị trường lao động ngày càng hoàn thiện, các thông tin biến động cung, cầu lao động hàng năm được cập nhật kịp thời làm tiền đề cho việc hoạch định chính sách thị trường lao động. Kết quả trong 5 năm qua đã tạo việc làm tăng thêm cho 78.918 lao động, Xuất khẩu lao động: 14.062 người. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lao động đã nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Các chế độ chính sách về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động  được tư vấn, giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các Sở, Ngành liên quan. Tiếp tục duy trì 15 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; 01 điểm hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Tổ chức can thiệp, hỗ trợ kịp thời đối với nạn nhân bị mua bán trở về. Chú trọng vận động và thuyết phục người nghiện vào cai nghiện tập trung tại cơ sở, kết hợp với quản lý, tổ chức cai nghiện tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực về công tác thanh tra, pháp chế, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin...đã được quan tâm thực hiện, đem lại hiệu quả vượt trội.

Có thể khẳng định, giai đoạn 2015 - 2020 công tác thi đua của ngành Lao đông - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước, có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như đổi mới nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả thiết thực. Việc bình xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân bảo đảm chính xác, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy trình; Chú trọng thành tích sáng tạo trong lao động, công tác; ưu tiên khen thưởng đối với cá nhân trực tiếp giải quyết công việc, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, từ đó tạo động lực, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành thi đua học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước; tu dưỡng đạo đức, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, hăng hái thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nâng cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương hành chính, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các nguyên tắc bình xét khen thưởng theo tinh thần đổi mới đã gắn được vai trò trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể và có tác dụng khích lệ tinh thần thi đua. Nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp khen thưởng có 01 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 41 tập thể và 84 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen; 02 tập thể được tặng Cờ thi đua, 25 lượt tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 02 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và 35 lượt cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và 211 lượt tập thể và 2114 lượt cá nhân đươc Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, 328 lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”  và 162 lượt tập thể, 328 lượt cá nhân được tặng Giấy khen.

          Năm 2020 - Năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, năm đánh dấu mốc son quan trọng trên chặng đường nhìn lại 5 năm thi đua thực hiện tốt công tác lao động, người có công và xã hội, năm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Lao động- Thương binh và Xã hội (28/8/1945-28/8/2020) và đặc biệt là năm sẽ diễn ra Đại hội Đảng các cấp - sự kiện lịch sử được mong đợi, đánh dấu một chặng đường mới, một nhiệm kỳ mới đầy hy vọng, quyết tâm, hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh, với niềm tin, niềm tự  hào về những thành tựu đã đạt được để tự tin hướng về tương lai với những thành công mới chính là động lực để toàn ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, thúc đẩy thị trường lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, nâng cao đời sống cho người có công, giảm tỷ lệ hộ nghèo, trợ giúp, tạo điều kiện cho những người thiệt thòi, yếu thế vươn lên hòa nhập cộng đồng, để trẻ em được sống trong môi trường thân thiện, lành mạnh, an toàn, nâng cao vị thế của người phụ nữ, đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ trong tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội, kiểm soát chặt chẽ tiến tới giảm dần tệ nạn ma túy, mại dâm.. Lớp lớp thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ đã và đang viết tiếp những trang sử vẻ vang, truyền thống của mình, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thi đua thực hiện nhiệm vụ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hài hòa, ổn định, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh trên quê hương đất tổ./.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang