image banner
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện Quyết định số 351/QĐ-LĐTBXH ngày 29/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngày 08/4/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Tờ trình số 18/TTr- SLĐTBXH trình Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ngày 08/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 677/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Xem chi tiết Quyết định số 677/QĐ-UBND tại đây: 677-QĐ-UBND-QĐ cong bo TTHC sua doi linh vuc Viec lam.pdf).

1. Sửa đổi, bổ sung 09 (chín) thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cụ thể:

1.1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mã số hồ sơ TTHC: 1.001978). Thủ tục này được sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý.

1.2. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mã số hồ sơ TTHC: 1.001973). Thủ tục này được sửa đổi, bổ sung kết quả thực hiện thủ tục hành chính, căn cứ pháp lý.

1.3. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mã số hồ sơ TTHC: 1.001966). Thủ tục này được sửa đổi, bổ sung kết quả thực hiện thủ tục hành chính, tên mẫu tờ đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý.

1.4. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mã số hồ sơ TTHC: 2.001953). Thủ tục này được sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; tên mẫu tờ đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý.

1.5. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) (Mã số hồ sơ TTHC: 2.000178). Thủ tục này được sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện; tên mẫu tờ đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý.

1.6. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) (Mã số hồ sơ TTHC: 1.000401). Thủ tục này được sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý.

1.7. Giải quyết hỗ trợ học nghề (Mã số hồ sơ TTHC: 2.000839). Thủ tục này được sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; thời hạn giải quyết; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện; căn cứ pháp lý.

1.8. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm (Mã số hồ sơ TTHC: 2.000148). Thủ tục này được sửa đổi, bổ sung tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý.

1.9. Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng (Mã số hồ sơ TTHC: 1.000362). Thủ tục này được sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện; căn cứ pháp lý.

2. Sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính số: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, mục VI, Danh mục kèm theo Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sau Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trên, tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tính đến thời điểm này là: 189 thủ tục hành chính với 127 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 62 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, trong đó:

- Có 12 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả. Trong đó, cả 12 thủ tục hành chính đều được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

- Có 128 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với 99 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 29 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

- Có 29 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện với 20 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 09 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

- Có 20 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã với 08 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 12 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần./.

Lê Anh Dũng - Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang