image banner
Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện Quyết định số 1959/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Tờ trình số 02/TTr-SLĐTBXH ngày 08/01/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 10/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Xem chi tiết Quyết định số 60/QĐ-UBND tại đây) và 61/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Xem chi tiết Quyết định số 61/QĐ-UBND tại đây), với một số nội dung như sau:

1. Đối với Quyết định số 60/QĐ-UBND:

Công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cụ thể:

+ Tên thủ tục hành chính: Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.

+ Sửa đổi, bổ sung 01 (một) TTHC được công bố tại Danh mục kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (TTHC số 1, mục V, Danh mục kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 23/5/2022).

+ Phê duyệt Dịch vụ công trực tuyến mức Toàn trình với thủ tục hành chính này.

2. Đối với Quyết định số 61/QĐ-UBND:

Công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cụ thể:

+ Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

+ Sửa đổi, bổ sung 01 (một) TTHC được công bố tại Danh mục kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (TTHC số 1, mục II, Danh mục kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 23/5/2022).

+ Phê duyệt Dịch vụ công trực tuyến mức Toàn trình với thủ tục hành chính này.

Như vậy, đến nay, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh còn 185 TTHC với 58 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 78 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 28 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2, 04 TTHC cung cấp dịch vụ công một phần, 17 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình, chi tiết như sau:

- Có 12 TTHC thuộc thẩm giải quyết của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả với 12 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2;

- Có 125 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ với 46 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 53 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 12 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2, 14 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình;

- Có 28 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện với 06 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 19 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 01 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2, 02 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình;

- Có 20 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã với 06 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 06 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 03 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2, 04 TTHC cung cấp dịch vụ công một phần, 01 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình./.

Lê Anh Dũng - Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang