image banner
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện Quyết định số 208/QĐ-LĐTBXH ngày 29/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngày 05/3/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Tờ trình số 06/TTr- SLĐTBXH trình Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị hủy bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Ngày 06/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 03 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cụ thể:

1. Đối với cấp tỉnh: Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Xem chi tiết Quyết định số 411/QĐ-UBND tại đây: 411-QĐ-UBND-QĐ cong bo dm tthc linh vuc btxh cap tinh.pdf). Cụ thể như sau:

1.1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 (hai) thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ:

- Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em (Mã số hồ sơ TTHC: 1.001310).

- Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em (Mã số hồ sơ TTHC: 1.001305).

1.2. Bãi bỏ TTHC số 8 Mục VII, Danh mục kèm theo Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

1.3. Bãi bỏ TTHC số 3 Mục I, Danh mục kèm theo Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ sở trợ giúp xã hội, trợ giúp trẻ em trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Đối với cấp huyện: Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ:

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Xem chi tiết Quyết định số 413/QĐ-UBND tại đây: 413-QĐ-UBND-QĐ cong bo dm tthc linh vuc btxh cap huyen.pdf). Cụ thể như sau:

2.1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 (một) thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ:

- Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em (Mã số hồ sơ TTHC: 1.001310).

2.2. Bãi bỏ TTHC số 15 Mục I, Danh mục kèm theo Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

3. Đối với cấp xã: Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ:

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Xem chi tiết Quyết định số 412/QĐ-UBND tại đây: 412-QĐ-UBND-QĐ cong bo dm tthc linh vuc btxh cap xa.pdf). Cụ thể như sau:

3.1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ:

- Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật (Mã số hồ sơ TTHC: 1.001699).

- Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (Mã số hồ sơ TTHC: 1.001653).

3.2. Sửa đổi, bổ sung TTHC số 1, 2 Mục I, Danh mục kèm theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sau các Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trên, tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tính đến thời điểm này là: 189 thủ tục hành chính với 129 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 60 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, trong đó:

- Có 12 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả. Trong đó, cả 12 thủ tục hành chính đều được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

- Có 128 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với 101 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 27 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

- Có 29 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện với 20 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 09 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

- Có 20 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã với 08 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 12 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần./.

Lê Anh Dũng - Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang