image banner
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 25/12/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Tờ trình số 86/TTr-SLĐTBXH về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Xem chi tiết tại đây: 2784/QĐ-UBND). Cụ thể:

- Phê duyệt 01 (một) quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 (một) thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trẻ em, thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cụ thể:

+ Thủ tục: Đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc.

Như vậy, tổng số quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là: 227 quy trình nội bộ giải quyết 185 thủ tục hành chính, chi tiết như sau:

- Thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương: Có 23 quy trình nội bộ giải quyết 12 thủ tục hành chính.

- Thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh: Có 149 quy trình nội bộ giải quyết đối với 125 thủ tục hành chính.

- Thẩm quyền giải quyết của cấp huyện: Có 33 quy trình nội bộ giải quyết đối với 28 thủ tục hành chính.

- Thẩm quyền giải quyết của cấp xã: Có 22 quy trình nội bộ giải quyết đối với 20 thủ tục hành chính./.

Lê Anh Dũng - Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang