image banner
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CÔNG BỐ DM TTHC, DVCTT THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID_19 ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, SỞ LĐTBXH TỈNH PHÚ THỌ.
Ngày 14 tháng 12 năm 2021

Thực hiện Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBXH ngày 29/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính, Dịch vụ công trực tuyến thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ, tại Tờ trình số 105/TTr- SLĐTBXH ngày 09/12/2021.

Ngày 13/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3246/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, Dịch vụ công trực tuyến thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ, với một số nội dung như sau:

1. Công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính, Dịch vụ công trực tuyến thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ:

- Lĩnh vực Việc làm: có 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm:

+ Thủ tục 1: Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19.

+ Thủ tục 2: Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19.

+ Thủ tục 3: Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

- Lĩnh vực Lao động – Tiền lương: có 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm:

+ Thủ tục 1: Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19.

+ Thủ tục 2: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19.

2. Phê duyệt nâng cấp mức độ cung cấp Dịch vụ công trực tuyến gắn với 02 thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ lên mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ truy cập: https://www.dichvucong.phutho.gov.vn). Qua đó, tất cả 05 thủ tục hành chính về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đều được thực hiện mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Thọ.

Sau Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trên, Lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh có 207 thủ tục hành chính với 61 thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 4, 113 thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3, chi tiết như sau:

- Có 122 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ với 52 thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 4, 39 thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3.

- Có 46 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện với 04 thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 4, 40 thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3.

- Có 36 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã với 05 thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 4, 31 thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3.

- Có 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ sở: trợ giúp xã hội, trợ giúp trẻ em trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với 03 thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3./.

Lê Anh Dũng - Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang