image banner
Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện Quyết định số 1925/QĐ-LĐTBXH ngày 14/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Tờ trình số 03/TTr-SLĐTBXH ngày 12/01/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 15/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 87/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Xem chi tiết Quyết định số 87/QĐ-UBND tại đây), với một số nội dung như sau:

- Công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cụ thể:

+ Tên thủ tục hành chính: “Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết”. Phê duyệt Dịch vụ công trực tuyến mức Toàn trình với thủ tục hành chính này.

+ Tên thủ tục hành chính: “Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”. Phê duyệt Dịch vụ công trực tuyến mức Một phần với thủ tục hành chính này.

- Sửa đổi, bổ sung 02 (hai) thủ tục hành chính (số 3, 4 mục IX) tại Danh mục kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Như vậy, đến nay, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh còn 185 TTHC với 57 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 78 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 27 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2, 05 TTHC cung cấp dịch vụ công một phần, 18 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình, chi tiết như sau:

- Có 12 TTHC thuộc thẩm giải quyết của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả với 12 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2;

- Có 125 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ với 45 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 53 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 11 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2, 15 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình, 01 TTHC cung cấp dịch vụ công một phần;

- Có 28 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện với 06 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 19 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 01 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2, 02 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình;

- Có 20 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã với 06 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 06 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 03 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2, 04 TTHC cung cấp dịch vụ công một phần, 01 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình./.

Lê Anh Dũng - Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang