image banner
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 28/5/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Tờ trình số 30/TTr-SLĐTBXH về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Xem chi tiết tại đây: 1193-QD-UBND-QD-phe-duyet-QTNB-LV-BTXH-cap-xa.pdf). Cụ thể:

- Phê duyệt 04 quy trình nội bộ giải quyết 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cụ thể:

+ Thủ tục: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm;

+ Thủ tục: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm;

+ Thủ tục: Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm;

+ Thủ tục: Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

- Bãi bỏ: 03 quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính được phê duyệt tại Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Quy trình số: 5, 6, 7 Mục I, Phụ lục kèm theo), cụ thể:

+ Thủ tục: Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế;

+ Thủ tục: Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm;

+ Thủ tục: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm.

Như vậy, tổng số quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là: 227 quy trình nội bộ giải quyết 184 thủ tục hành chính, chi tiết như sau:

- Thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương: Có 23 quy trình nội bộ giải quyết 12 thủ tục hành chính.

- Thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh: Có 149 quy trình nội bộ giải quyết đối với 124 thủ tục hành chính.

- Thẩm quyền giải quyết của cấp huyện: Có 33 quy trình nội bộ giải quyết đối với 28 thủ tục hành chính.

- Thẩm quyền giải quyết của cấp xã: Có 22 quy trình nội bộ giải quyết đối với 20 thủ tục hành chính./.

Lê Anh Dũng - Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 549
  • Trong tuần: 5 940
  • Tất cả: 504667
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang