image banner
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Việc làm; An toàn - Vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ.

Ngày 24/11/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Tờ trình số 74/TTr-SLĐTBXH về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm và lĩnh vực An toàn - Vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Việc làm; An toàn - Vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ (Xem chi tiết tại đây: 2582-QD-UBND-QD-phe-duyet-QTNB-giai-quyet-TTHC-LV-VL-ATLD.pdf). Cụ thể:

- Phê duyệt 08 quy trình nội bộ giải quyết 06 thủ tục hành chính các lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ, cụ thể:

+ Thủ tục: Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;

+ Thủ tục: Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của nhà thầu, gồm 03 trường hợp như sau:

Đối với trường hợp nhà thầu đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên;

Đối với trường hợp nhà thầu đề nghị tuyển từ 100 đến dưới 500 người lao động Việt Nam;

Đối với trường hợp nhà thầu đề nghị tuyển dưới 100 người lao động Việt Nam.

+ Thủ tục: Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Thủ tục: Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Thủ tục: Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Thủ tục: Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

- Phê duyệt 01 quy trình nội bộ giải quyết 01 thủ tục hành chính các lĩnh vực An toàn - Vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ, cụ thể:

+ Thủ tục: Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Bãi bỏ: Bãi bỏ 09 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính: số 1; 2 gồm 2.1, 2.2, 2.3; 3; 4; 5; 6 Mục V; số 1 Mục VII Danh mục kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Như vậy, tổng số quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là: 226 quy trình nội bộ giải quyết 183 thủ tục hành chính, chi tiết như sau:

- Thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương: Có 23 quy trình nội bộ giải quyết 12 thủ tục hành chính.

- Thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh: Có 148 quy trình nội bộ giải quyết đối với 123 thủ tục hành chính.

- Thẩm quyền giải quyết của cấp huyện: Có 33 quy trình nội bộ giải quyết đối với 28 thủ tục hành chính.

- Thẩm quyền giải quyết của cấp xã: Có 22 quy trình nội bộ giải quyết đối với 20 thủ tục hành chính./.

Lê Anh Dũng - Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang