image banner
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ chuẩn hóa giải quyết đối với từng thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả.

Ngày 09/5/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Tờ trình số 25/TTr-SLĐTBXH về việc phê duyệt quy trình nội bộ chuẩn hóa giải quyết đối với từng thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định phê duyệt tương ứng như sau:

1. Với thẩm quyền của cấp Trung ương:

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả (Xem chi tiết tại đây: 1038-QD-UBND-QD-phe-duyet-QTNB-LV-NCC-cap-TU.pdf). Cụ thể:

- Phê duyệt 23 quy trình nội bộ giải quyết 12 thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả.

- Bãi bỏ: 02 quy trình nội bộ giải quyết 02 thủ tục hành chính được phê duyệt tại Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Cụ thể: quy trình số 1, 2 Mục A, Phụ lục kèm theo Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 18/11/2019).

2. Với thẩm quyền của cấp tỉnh:

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Xem chi tiết tại đây: 1058-QD-UBND-QD-phe-duyet-QTNB-chuan-hoa-cap-tinh.pdf, 1058-QD-UBND-PL-kem-QD-phe-duyet-QTNB-chuan-hoa-cap-tinh.pdf). Cụ thể:

- Phê duyệt kèm theo Quyết định này 149 quy trình nội bộ chuẩn hóa giải quyết đối với 124 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Thay thế các Quyết định: số 2979/QĐ-UBND ngày 18/11/2019, số 2697/QĐ-UBND ngày 16/10/2020, số 38/QĐ-UBND ngày 08/01/2021, số 1056/QĐ-UBND ngày 10/5/2021, số 1258/QĐ-UBND ngày 03/6/2021, số 1363/QĐ-UBND ngày 16/6/2021, số 1868/QĐ-UBND ngày 26/7/2021, số 2067/QĐ-UBND ngày 16/8/2021, số 118/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 và số 571/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

3. Với thẩm quyền của cấp huyện:

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Xem chi tiết tại đây: 1034-QD-UBND-QD-phe-duyet-QTNB-chuan-hoa-cap-huyen.pdf). Cụ thể:

- Phê duyệt kèm theo Quyết định này 33 quy trình nội bộ giải quyết đối với 28 thủ tục hành chính các lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Bãi bỏ: 27 quy trình nội bộ giải quyết 26 thủ tục hành chính được phê duyệt tại các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Cụ thể: quy trình số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mục I, Phụ lục kèm theo Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 09/11/2021. Quy trình số: 1, 2, 3, 4, Mục I; quy trình số: 1 Mục II; quy trình số 1, 2 Mục III; quy trình số: 1, 2, 3 Mục IV; quy trình số: 8, 9, 10, 11, 12 Mục V; quy trình số: 2 Mục VI, Phụ lục kèm theo Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 18/11/2019).

Như vậy, tổng số quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là: 226 quy trình nội bộ giải quyết 184 thủ tục hành chính, chi tiết như sau:

- Thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương: Có 23 quy trình nội bộ giải quyết 12 thủ tục hành chính.

- Thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh: Có 149 quy trình nội bộ giải quyết đối với 124 thủ tục hành chính.

- Thẩm quyền giải quyết của cấp huyện: Có 33 quy trình nội bộ giải quyết đối với 28 thủ tục hành chính.

- Thẩm quyền giải quyết của cấp xã: Có 21 quy trình nội bộ giải quyết đối với 20 thủ tục hành chính./.

Lê Anh Dũng - Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 625
  • Trong tuần: 6 016
  • Tất cả: 504743
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang