image banner
Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ về lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện Quyết định số 1829/QĐ-LĐTBXH ngày 30/11/2023 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tại Tờ trình số 85 /TTr- SLĐTBXH ngày 22/12/2023.

Ngày 27/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2782/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ về lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Xem chi tiết Quyết định số 2782/QĐ-UBND tại đây), với một số nội dung như sau:

- Công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính liên thông mới ban hành lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cụ thể:

+ Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

+ Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

- Công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung (01 thủ tục) và thủ tục hành chính bãi bỏ (01 thủ tục) lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cụ thể:

+ Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp.

- Công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cụ thể:

+ Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

- Sửa đổi, bổ sung 01 (một) TTHC được công bố tại Danh mục kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (TTHC số 33, mục I, Danh mục kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 23/5/2022).

- Bãi bỏ 01 (một) TTHC được công bố tại Danh mục kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (TTHC số 35, mục I, Danh mục kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 23/5/2022).

- Phê duyệt Dịch vụ công trực tuyến mức Toàn trình với 03 thủ tục hành chính mới ban hành (02 thủ tục) và được sửa đổi, bổ sung (01 thủ tục) nêu trên.

Như vậy, đến nay, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh còn 185 TTHC với 60 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 78 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 28 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2, 04 TTHC cung cấp dịch vụ công một phần, 15 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình, chi tiết như sau:

- Có 12 TTHC thuộc thẩm giải quyết của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả với 12 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2;

- Có 125 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ với 47 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 53 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 12 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2, 13 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình;

- Có 28 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện với 07 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 19 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 01 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2, 01 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình;

- Có 20 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã với 06 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 06 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 03 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2, 04 TTHC cung cấp dịch vụ công một phần, 01 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình./.

Lê Anh Dũng - Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang