image banner
Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi và bị hủy bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện Quyết định số 2782/QĐ-BQP ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi và bị hủy bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, tại Tờ trình số 40/TTr- SLĐTBXH ngày 10/7/2023.

Ngày 17/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1466/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi và bị hủy bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Xem chi tiết Quyết định số 1466/QĐ-UBND tại đây:1466-QD-UBND-QD-cong-bo-DM-TTHC-sua-doi-LV-NCC.pdf ), với một số nội dung như sau:

1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi và bị hủy bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau:

+ Thủ tục: “Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công đã chuyển ra” được sửa đổi, đơn giản hóa các tài liệu khi xuất trình cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Sừa đổi 01 (một) thủ tục hành chính được công bố tại Danh mục kèm theo Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Thủ tục số 2, Mục I Danh mục kèm theo).

+ Thủ tục: “Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh” bị hủy bỏ. Hủy bỏ nội dung chi tiết các bộ phận tạo thành và quy trình giải quyết 01 (một) thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ công bố, phê duyệt tại Danh mục, Phụ lục kèm theo các Quyết định: số 1363/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 (Thủ tục số 31, Mục I Danh mục kèm theo) và số 1058/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 (Quy trình số 31, Mục X Phụ lục kèm theo).

2. Phê duyệt Dịch vụ công trực tuyến mức Toàn trình với thủ tục hành chính “Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công đã chuyển ra”. Tại Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Chính sách người có công với cách mạng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, thủ tục hành chính này được phê duyệt Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2.

Như vậy, đến nay, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh còn 183 TTHC với 67 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 80 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 28 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2, 04 TTHC cung cấp dịch vụ công một phần, 04 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình, chi tiết như sau:

- Có 12 TTHC thuộc thẩm giải quyết của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả với 12 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2;

- Có 123 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ với 54 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 55 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 12 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2, 02 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình;

- Có 28 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện với 07 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 19 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 01 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2, 01 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình;

- Có 20 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã với 06 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 06 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 03 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2, 04 TTHC cung cấp dịch vụ công một phần, 01 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình./.

Lê Anh Dũng - Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang