image banner
Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm và lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện Quyết định số 1549/QĐ-LĐTBXH ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Quyết định số 1560/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm và lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, tại Tờ trình số 64 /TTr- SLĐTBXH ngày 02/11/2023.

Ngày 07/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2368/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm và lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Xem chi tiết Quyết định số 2368/QĐ-UBND tại đây: 2368-QD-UBND-QD-cong-bo-DM-TTHC-duoc-sua-doi-bo-sung.pdf), với một số nội dung như sau:

1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động (01 thủ tục) và lĩnh vực việc làm (06 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau:

+ Thủ tục: “Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao độngđược sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. Sừa đổi, bổ sung 01 (một) thủ tục hành chính được công bố tại Danh mục kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Thủ tục số 1, Mục VIII Danh mục kèm theo).

+ Thủ tục: “Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoàilĩnh vực việc làm được sửa đổi, bổ sung về thành phần hồ sơ; đối tượng thực hiện; mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý. Sừa đổi, bổ sung 01 (một) thủ tục hành chính được công bố tại Danh mục kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Thủ tục số 1, Mục VI Danh mục kèm theo).

+ Thủ tục: “Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của nhà thầulĩnh vực việc làm được sửa đổi, bổ sung về cơ quan thực hiện; căn cứ pháp lý. Sừa đổi, bổ sung 01 (một) thủ tục hành chính được công bố tại Danh mục kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Thủ tục số 2, Mục VI Danh mục kèm theo).

+ Thủ tục: “Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Namlĩnh vực việc làm được sửa đổi, bổ sung về trình tự thực hiện; căn cứ pháp lý. Sừa đổi, bổ sung 01 (một) thủ tục hành chính được công bố tại Danh mục kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Thủ tục số 4, Mục VI Danh mục kèm theo).

+ Thủ tục: “Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Namlĩnh vực việc làm được sửa đổi, bổ sung về đối tượng thực hiện; yêu cầu, điều kiện; căn cứ pháp lý. Sừa đổi, bổ sung 01 (một) thủ tục hành chính được công bố tại Danh mục kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Thủ tục số 5, Mục VI Danh mục kèm theo).

+ Thủ tục: “Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Namlĩnh vực việc làm được sửa đổi, bổ sung về đối tượng thực hiện; yêu cầu, điều kiện; căn cứ pháp lý. Sừa đổi, bổ sung 01 (một) thủ tục hành chính được công bố tại Danh mục kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Thủ tục số 3, Mục VI Danh mục kèm theo).

+ Thủ tục: “Xác nhận  người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao độnglĩnh vực việc làm được sửa đổi, bổ sung về đối tượng thực hiện; yêu cầu, điều kiện; căn cứ pháp lý. Sừa đổi, bổ sung 01 (một) thủ tục hành chính được công bố tại Danh mục kèm theo Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Thủ tục số 1, Mục IV Danh mục kèm theo).

2. Phê duyệt Dịch vụ công trực tuyến mức Toàn trình với 07 thủ tục hành chính trên. Tại Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 và Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, 07 thủ tục hành chính này được phê duyệt Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Như vậy, đến nay, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh còn 183 TTHC với 60 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 80 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 28 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2, 04 TTHC cung cấp dịch vụ công một phần, 11 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình, chi tiết như sau:

- Có 12 TTHC thuộc thẩm giải quyết của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả với 12 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2;

- Có 123 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ với 47 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 55 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 12 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2, 09 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình;

- Có 28 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện với 07 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 19 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 01 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2, 01 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình;

- Có 20 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã với 06 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 06 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 03 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2, 04 TTHC cung cấp dịch vụ công một phần, 01 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình./.

Lê Anh Dũng - Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang