image banner
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP LẦN THỨ NHẤT NĂM 2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 16/5/2023, tại trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục nghề nghiệp (GDNN) lần thứ nhất năm 2023.

Đến dự, chỉ đạo và điều hành Hội nghị có đồng chí Hoàng Xuân Đoài, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo phòng: Giáo dục nghề nghiệp, Việc làm - An toàn lao động, Thanh tra, Văn phòng, Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 13 phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành, thị.

Tại Hội nghị, Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp thuộc Sở báo cáo kết quả thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và đề xuất phương án sắp xếp, giải pháp củng cố, phát triển các cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh, các trung tâm GDNN - giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp huyện; ban hành 20 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở GDNN về công tác GDNN tập trung vào 4 trọng tâm chính bao gồm: công tác tuyển sinh, đào tạo và Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh GDNN; công tác kiểm tra thực hiện pháp luật GDNN; thực hiện dự án về GDNN trong các chương trình mục tiêu quốc gia; tham gia góp ý hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành, thị chủ động tham mưu UBND cấp huyện các kế hoạch, văn bản tổ chức thực hiện công tác GDNN theo hướng dẫn của tỉnh. Ước 6 tháng đầu năm 2023, các cơ sở GDNN tuyển sinh mới 15.269 người, đạt 53,6% kế hoạch, bằng 168,8% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: trình độ cao đẳng: 395 người; trình độ trung cấp: 2.132 người; trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng: 12.742 người. Các cơ sở GDNN tiếp tục duy trì hoạt động liên kết đào tạo đảm bảo các quy định của pháp luật. 08/13 trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn liên kết với nhiều trường trung cấp, trung tâm GDNN - GDTX trong và ngoài tỉnh. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo GDNN về cơ bản đáp ứng được yêu cầu (tổng số cán bộ quản lý và nhà giáo hiện nay là 2.031 người, trong đó: 531 người trình độ trên đại học, chiếm 26,1%; 680 người trình độ đại học, chiếm 33,5%; 49 người trình độ cao đẳng, chiếm 2,4%; 141 người trình độ trung cấp, chiếm 6,9%; 630 người trình độ khác, chiếm 31,1%). Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, văn hóa thẩm mĩ, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong học sinh sinh viên được duy trì và tổ chức dưới nhiều hình thức như: Sinh hoạt chuyên đề; tổ chức tuần lễ sinh hoạt công dân; tổ chức Hội thi, Hội thao cấp cơ sở. Trong quý I/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ do các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở GDNN đề xuất báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã trao đổi, chia sẻ một số thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ GDNN 6 tháng đầu năm, đề xuất giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023; triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số trong GDNN; thực hiện gắn kết GDNN với doanh nghiệp; tổ chức thực hiện nội dung đào tạo nghề theo các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, giai đoạn 2023 - 2025.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp; ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Đoài  - Phó Giám đốc Sở kết luận nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, các cơ sở GDNN cần tập trung: Đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về GDNN; đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; tăng cường xã hội hoá GDNN, chủ động xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ trong các cơ sở GDNN; cung cấp thông tin, viết tin bài về đào tạo nghề cho lao động nông thôn để xây dựng Cuốn thông tin “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Phú Thọ”; tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với 20 nghề đào tạo trình độ sơ cấp; tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN cấp cơ sở, lựa chọn cử nhà giáo tham dự Hội giảng nhà giáo GDNN tỉnh Phú Thọ năm 2023; tạo điều kiện cho cán bộ, nhà giáo tham dự đầy đủ lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo đảm chất lượng và phát triển chất lượng GDNN; các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; ôn luyện cho các thí sinh được lựa chọn và chuẩn bị các điều kiện để tham dự Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2023; triển khai hướng dẫn và tổ chức xét chọn học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2023 gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Xuân Đoài, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác giáo dục nghề nghiệp lần

thứ nhất năm 2023.

Vũ Thu Thảo - Phòng Giáo dục nghề nghiệp

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 611
  • Trong tuần: 6 002
  • Tất cả: 504729
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang