image banner
GIAO BAN CÔNG TÁC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 15/5/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục nghề nghiệp lần 1, năm 2020. Tham dự Hội nghị có trên 40 đại biểu là Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc Sở; Đại diện Lãnh đạo các trường cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp tỉnh Phú Thọ năm 2019, Quý I/2020; tình hình tự kiểm tra chấp hành pháp luật về GDNN; những thuận lợi, khó khăn về công tác trong tuyển sinh và tổ chức đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm sau khi tốt nghiệp, trao đổi chia sẻ mô hình, kinh nghiệm quản lý, đào tạo, tuyển sinh giữa các cơ sở GDNN…

Theo báo cáo, các cơ sở GDNN tuyển sinh năm 2019 : 30.381 người, đạt 109,7% chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, bằng 92,9% so với năm 2018; trong đó trình độ cao đẳng: 3.638 người; trung cấp: 4.986 người; sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng: 21.757 người.

Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn: các cơ sở GDNN đã tổ chức đào tạo nghề theo CTMTQG xây dựng NTM: 2.001 người, đạt 96,9% kế hoạch, trong đó: nghề nông nghiệp: 1.358 người; nghề phi nông nghiệp: 643 người; đào tạo nghề theo Hệ A: 2.664 người, đạt 121,4% kế hoạch, trong đó: nghề nông nghiệp: 1.484 người, nghề phi nông nghiệp: 1.180 người.

Đến quý I năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều cơ sở GDNN chưa tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo Kế hoạch đã đề ra. Tính đến hết tháng 3 năm 2020, các cơ sở GDNN tuyển sinh được 5.483 người, đạt 19,8% kế hoạch, bằng 196,5% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: trình độ trung cấp: 149 người; trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng: 5.334 người

Năm 2019, Sở đã xây dựng Đề án “Rà soát, sắp xếp các cơ sở GDNN giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030”. Xây dựng Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ nghệ thực hành, Trung cấp Nông lâm nghiệp vào Trường Cao đẳng nghề, báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và được phê duyệt tại Quyết định số 09/QĐ-LĐTBXH ngày 02/01/2020. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Sở, ngành tham gia giám sát việc bàn giao của Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ nghệ thực hành, Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp với Trường Cao đẳng nghề. Trường Cao đẳng nghề sau sáp nhập chính thức đi vào hoạt động từ 01/4/2020.

Hội nghị cũng đánh giá kết quả tổ chức Hội thi thiết bị tự làm cấp tỉnh. Tham gia Hội thi có 14 cơ sở GDNN với 26 thiết bị đào tạo tự làm. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc gồm: 05 giải tập thể, trong đó: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 02 giải khuyến khích; 26 giải cá nhân, trong đó: 04 giải nhất, 04 giải nhì, 07 giải ba, 11 giải khuyến khích. Sau Hội thi cấp tỉnh, Ban tổ chức lựa chọn 04 thiết bị tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2019, trong đó: 02 thiết bị đạt giải Ba; 02 thiết bị đạt giải Khuyến khích.

Hội nghị đã thảo luận các những khó khăn, hạn chế trong năm 2019, đề ra các giải pháp khác phục để thực hiện có hiệu quả các hoạt động GDNN trong năm 2020:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về GDNN, từng bước làm thay đổi được nhận thức của người lao động về học nghề, lập nghiệp. Quan tâm và có chính sách ưu tiên đối với các đối tượng chính sách xã hội, nhất là người thuộc diện dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất canh tác vùng miền núi đặc biệt khó khăn. Phối hợp với các trường THPT, THCS làm tốt công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp, đặc biệt là đối tượng tốt nghiệp THCS.

Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên về trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành nghề, kỹ năng dạy học. Phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo, thích ứng kịp thời với sự chuyển dịch của thị trường lao động trong và ngoài nước. Đổi mới, đa dạng hình thức tuyển sinh; xây dựng mô hình gắn kết doanh nghiệp – cơ sở GDNN – người lao động; tích cực lựa chọn, ký kết hợp tác với các doanh nghiệp trong công tác tuyển sinh, giải quyết việc làm sau tốt nghiệp cho người học. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác tuyển sinh. Tập trung triển khai tuyển sinh, tổ chức đào tạo có hiệu quả chương trình đào tạo chất lượng cao trong lĩnh vực GDNN, đặc biệt là thí điểm đào tạo đào tạo theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài; thí điểm đào tạo thích ứng Cách mạng 4.0.

Kết luận Hội nghị, Bà Phạm Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Sở chỉ đạo các cơ sở GDNN triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau::

1. Bám sát Văn bản chỉ đạo của cấp trên, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2020, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để triển khai các nhiệm vụ đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Rà soát, kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện pháp luật về Giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở GDNN như: Việc thành lập Hội đồng trường đối với các trường trung cấp, cao đẳng công lập và Hội đồng tư vấn đối với các trung tâm GDNN-GDTX;  việc ban hành các  quy chế, quy định, việc xây dựng chương trình, giáo trình, tiêu chuẩn nhà giáo GDNN,…

3. Xây dựng, ban hành, áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực GDNN, làm cơ sở thực hiện quản lý đào tạo, quản lý tài chính và thực hiện tự chủ theo lộ trình;

4. Rà soát lại các chương trình, giáo trình đào tạo; từng bước xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cơ sở đối với các nghề đang tổ chức đào tạo. Đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao, đào tạo các ngành nghề trọng điểm là thế mạnh của từng trường, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động.

5. Xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý theo quy định của Luật GDNN, yêu cầu chuẩn nhà giáo GDNN được quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Tổ chức cho đội ngũ nhà giáo đi thực tế tại các doanh nghiệp.

6. Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng đào tạo; chủ động liên kết, phối hợp với các Doanh nghiệp trong đào tạo, xây dựng, biên soạn chương trình giáo trình; thực hành, thực tập của HSSV, nâng cao kỹ năng thực hành nghề và giải quyết việc làm sau đào tạo cho HSSV;

7. Thực hiện  nghiêm túc việc xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng  của cơ sở GDNN (Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017); thực hiện việc kiểm định chất lượng GDNN và tự kiểm định chất lượng GDNN theo quy định (Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8/6/2017).

8. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Chủ động bố trí nguồn vốn hỗ trợ ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV. Phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ nguồn vốn, xây dựng Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để hỗ trợ các dự án, ý tường khởi nghiệp của HSSV và giúp các hoạt động khởi nghiệp HSSV của cơ sở.

9. Phát huy hơn nữa vai trò của cơ sở GDNN về nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện chủ động tham mưu với UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, đội ngũ nhà giáo GDNN, tổ chức giải quyết việc làm sau đào tạo và bao tiêu sản phẩm….Xây dựng và nhân rộng các mô hình đào tạo có hiệu quả.

10. Tăng cường đưa thông tin các hoạt động của cơ sở GDNN lên website của cơ sở GDNN, các tin bài viết ngắn gọn, cập nhật đầy đủ thông tin gửi về phòng Dạy nghề, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp đăng tải trên website của Sở.

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang