image banner
Thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2024; đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030.

    Ngày 15/3/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 622/SLĐTBXH-VLATLĐ về việc tham dự GTCLQG năm 2024 và nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình 1322. Nội dung chi tiết như sau:

              Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

    Căn cứ Văn bản số 142/SKHCN-TĐC ngày 06/3/2024 về việc đề nghị phối hợp thông tin, tuyên truyền, đề cử doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2024 và Văn bản số 154/SKHCN-VP ngày 13/3/2024 về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình 1322 của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 02 Văn bản nêu trên của Sở Khoa học và Công nghệ để các doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2024; đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 (Có Văn bản sao gửi kèm theo: 622-SLĐTBXH-VLATLĐ_Thong tin ve Giai thuong chat luong qg va nhiem vu khcn.pdf; 142vb de nghi phoi hop trien khai hoat dong gtclqg 2024.pdf; 154-cv huong dan nhiem vu thuoc chuong trinh nscl quoc gia nam 2025.pdf; 20240315_Thong tin chung ve Giai thuong CLQG.docx; 20240315_Ban dang ky tham du Giai thuong CLQG 2024.docx).
    Hồ sơ đề nghị đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2024 (gửi trước ngày 31/3/2024); hồ sơ đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 (gửi trước ngày 20/3/2024) về Sở Khoa học và công nghệ (địa chỉ: Đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).
    Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp thực hiện./.


Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang