image banner
Tỉnh Phú Thọ triển khai sử dụng phần mềm hỗ trợ giải quyết trợ cấp mai táng phí khi người có công với cách mạng từ trần.

Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06). Mục tiêu tổng quát của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số;  Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Nhằm đảm bảo các mục tiêu của Đề án 06,  đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, phần mềm cơ sở dữ liệu người có công với cách mạng đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tích cực phối hợp với các Bộ ngành liên quan và các địa phương triển khai xây dựng, hoàn thiện. Đến tháng 3/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống, triển khai vận hành tại địa chỉ https://csdlnguoicocong.molisa.gov.vn/ và kết nối thành công với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để triển khai nhóm thủ tục hành chính Liên thông “Đăng kí khai tử, xóa đăng kí thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng” được ứng dụng thử tại 2 tỉnh và đến tháng 7/2023 chính thức triển khai thực hiện trên địa bàn cả nước.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Văn bản số 2579/UBND-NCKS ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông và cấp bản sao điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản triển khai đến UBND các huyện, thành, thị về việc sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu người có công với cách mạng đã được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tiến hành tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu người có công với cách mạng đến cán bộ làm công tác người có công cấp xã, cấp huyện, các hội đặc thủ có liên quan và đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội cấp xã.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, thực hiện liên thông thủ tục hành chính; hỗ trợ người dân thực hiện nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng”.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã cử cán bộ làm đầu mối tiếp nhận, giải đáp, hỗ trợ xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở địa phương, cơ sở./.

Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng phòng Người có công

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 564
  • Trong tuần: 5 955
  • Tất cả: 504682
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang