image banner
MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI CỦA CHÍNH PHỦ TRONG VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó Pháp lệnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nguồn lực thực hiện; quản lý nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân, của người có công với cách mạng.

Đồng thời Chính phủ cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có quy định rõ quy trình thực hiện, các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Sau đây là một số điểm mới trong quy định tại các văn bản:

I.  NGHỊ ĐỊNH 131/2021/NĐ-CP NGÀY 30/12/2021 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1. Một số điểm mới trong quy định về công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng  

1.1. Liệt sĩ:

Đối với trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát đề nghị công nhận liệt sĩ: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên do vết thương tái phát là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong, có bệnh án điều trị vết thương tái phát và biên bản kiểm thảo tử vong của bệnh viện tuyến huyện hoặc trung tâm y tế huyện hoặc tương đương trở lên (bao gồm cả bệnh viện công an, quân đội) đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hy sinh làm căn cứ lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ.

1.2. Thương binh:

Thương binh đồng thời là bệnh binh và thương binh đồng thời là người đang hưởng chế độ mất sức lao động được hưởng đồng thời 02 loại trợ cấp: Trợ cấp thương binh theo tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật và trợ cấp bệnh binh theo biên bản giám định hoặc trợ cấp mất sức lao động.

1.3. Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Điều kiện, công nhận được mở rộng bao gồm cả giai đoạn bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế; Căn cứ lập hồ sơ: Một trong các giấy tờ chứng minh có tham gia cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế và thời gian tù, địa điểm tù, bản trích lục hồ sơ liệt sĩ; Về thủ tục hồ sơ: Quy định về thủ tục cấp giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về thời gian tù và nơi bị tù. 

1.4. Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế

- Bổ sung quy định về chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

- Bổ sung thủ tục hưởng trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

1.5. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

- Bổ sung hướng dẫn trình tự thủ tục công nhận giải quyết đối với trường hợp người hoạt động kháng chiến có con đẻ đã được hưởng chế độ ưu đãi mà bố, mẹ chưa được hưởng chế độ ưu đãi. 

- Bổ sung căn cứ chứng minh thời gian tham gia kháng chiến ở vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học: áp dụng đối với trường hợp có danh sách, sổ quản lý quân nhân, sổ chi trả trợ cấp quân nhân đi B đang lưu tại cơ quan chức năng của địa phương. 

- Trường hợp đang hưởng trợ cấp thương binh nếu đủ điều kiện thì được hưởng thêm trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học(không giới hạn tỷ lệ tổn thương cơ thể của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã được Hội đồng giám định y khoa kết luận tại biên bản giám định).

2. Các chế độ ưu đãi khác:

2.1. Về Bảo hiểm y tế:

- Đối với thân nhân người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến này khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: Bổ sung chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân khi người hoạt động cách mạng còn sống.

- Bổ sung bảo hiểm y tế đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác.

2.2. Về chế độ điều dưỡng:

- Mức chi điều dưỡng tại nhà: 0,9 lần mức chuẩn

- Mức chi điều dưỡng tập trung: 1,8 lần mức chuẩn

2.3. Về nuôi dưỡng tập trung thương binh, bệnh binh

Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có thương tật, bệnh tật đặc biệt nặng nếu sống cô đơn thì được Nhà nước nuôi dưỡng tập trung.

2.4. Một số chế độ ưu đãi khác được quy định về mặt nguyên tắc tại Nghị định về đối tượng hưởng, nội dung ưu đãi, quy trình thủ tục. Việc hướng dẫn triển khai thực hiện chi tiết chế độ ưu đãi được thực hiện theo các pháp luật chuyên ngành như:

- Ưu tiên giao đất hoặc cho thuê đất, mặt nước, khu vực biển, giao khoán bảo vệ và phát triển rừng thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, biển, hải đảo, tài nguyên, bảo vệ và phát triển rừng.

- Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về tín dụng, ngân hàng.

- Miễn hoặc giảm thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế.

-Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

- Chế độ ưu tiên trong tạo việc làm thực hiện theo quy định của pháp luật cán bộ, công chức; viên chức; việc làm; người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hoặc theo quy chế của từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị.

II. NGHỊ ĐỊNH 75/2021/NĐ-CP NGÀY 24/7/2021 QUY ĐỊNH MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP, PHỤ CẤP VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG:

Mức trợ cấp hàng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng được điều chỉnh tăng: Các Bà mẹ Việt Nam anh hùng hưởng mức trợ cấp mới bằng nhau là 4.872.000 đồng/tháng (trước đây quy định hưởng theo số con là liệt sỹ; Mẹ có 1 con là liệt sỹ mức hưởng là 1.624.000 đồng).

Các khoản trợ cấp ưu đãi một lần, ưu đãi giáo dục, điều dưỡng sức khỏe, trang cấp dụng cụ chỉnh hình, thăm viếng, di chuyển mộ liệt sỹ … áp dụng từ ngày 01/01/2022, cơ bản đều được quy định bằng hệ số, tính trên mức chuẩn trợ cấp nhằm đảm bảo các chế độ được tăng đồng thời theo mức tăng của chuẩn trợ cấp. Ví dụ: Trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, trước đây được tính là 120.000 đồng/1 thâm niên, nay được điều chỉnh là 0,3 lần mức chuẩn/1 thâm niên tương đương 487.000 đồng/1 thâm niên; điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà (định kỳ 1 hoặc 2 năm 1 lần) trước đây quy định là 1.100.000 đồng/người, nay được điều chỉnh bằng 0,9 lần mức chuẩn, tương đương 1.461.600 đồng/người; điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung trước đây quy định là 2.220.000 đồng/người, nay được điều chỉnh bằng 1,8 lần mức chuẩn, tương đương 2.923.200 đồng/người; Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ trước đây quy định là 500.000 đồng/năm, nay được điều chỉnh là 1.400.000 đồng/năm

Bên cạnh đó, Điều 12, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP cho phép thực hiện các khoản chi xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện tốt hơn Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh./.

                                                                            Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng phòng Người có công

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 615
  • Trong tuần: 6 006
  • Tất cả: 504733
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang