image banner
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI; CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ TRẺ EM VÀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÚ THỌ

Thực hiện Quyết định số 184/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/5/2023 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn thị xã Phú Thọ, Đoàn Thanh tra do đồng chí Lê Ngọc Chúc, Thanh tra viên chính, Chánh Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành thanh tra tại UBND thị xã Phú Thọ, UBND các xã, phường và Bưu điện thị xã. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến hết tháng 4/2023. Quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh, đánh giá việc triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em; công tác tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt hồ sơ; công tác chi trả chế độ trợ cấp; công tác đánh, giá, xét duyệt xã, phường phù hợp với trẻ em; sự phối hợp giữa UBND thị xã với các ban, ngành trong việc thực hiện chính sách...

Tính đến hết tháng 6/2023, trên địa bàn thị xã có 2.632 trường hợp đang hưởng chính sách TGXH thường xuyên, trong đó: Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng: 20 người; Người từ đủ 16 đến 22 tuổi đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất: 07 người; Người đơn thân nghèo đang nuôi con: 94 người; Người cao tuổi: 936 người; Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo: 22 người; Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp: 914 người; Người khuyết tật: 1.565 người; Người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng: 10 người.

Kết quả thanh tra cho thấy, thời gian qua, UBND thị xã Phú Thọ đã bám sát các quy định của pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, triển khai thực hiện tương đối đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên trên địa bàn. Công tác tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ trợ giúp xã hội tại UBND thị xã được thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 và Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; UBND các xã, phường đã hướng dẫn đối tượng thiết lập hồ sơ, tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ và có văn bản đề nghị Phòng LĐTBXH thẩm định, trình Chủ tịch UBND thị xã ban hành quyết định hưởng chế độ cho đối tượng. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em được quan tâm, thực hiện đầy đủ.

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, việc thực hiện pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn thị xã Phú Thọ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: hồ sơ xác định mức độ khuyết tật, hồ sơ xét duyệt trợ giúp xã hội chưa đảm bảo (ghi sai ngày, tháng, không thể hiện việc niêm yết công khai, chưa đảm bảo về thành phần Hội đồng), xác định sai thời điểm hưởng đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Phòng LĐTBXH chưa tham mưu UBND thị xã thực hiện kiểm tra và giám sát tổ chức dịch vụ chi trả, việc ủy quyền nhận thay trợ cấp của một số đối tượng không đảm bảo, việc tổ chức đánh giá xã, phường phù hợp với trẻ em tại UBND xã, phường chưa đảm bảo về thành phần...

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Xuân Đoài - Phó Giám đốc Sở dự chỉ đạo buổi thông qua biên bản kiểm tra, xác minh

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Ngày 18/8/2023, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kết luận thanh tra số 2125/KL-SLĐTBXH, kết luận ghi nhận những kết quả đạt được, yêu cầu chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, việc thực hiện pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn thị xã Phú Thọ, đề nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước số tiền: 62.775.000 đồng và truy trả cho đối tượng 32.040.000 đồng do xác định sai thời điểm hưởng.

Kết quả của cuộc thanh tra là cơ sở quan trọng để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có những chỉ đạo, kiến nghị kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác trợ bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.    

Phạm Quang Hoàng Việt - Thanh tra Sở
Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang