image banner
Kết quả công tác Thanh tra pháp luật Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Thủy, Yên Lập.

Thực hiện kế hoạch thanh tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vừa qua, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ đã thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thanh Thủy và huyện Yên Lập; Kết quả thanh tra cho thấy, các đơn vị cơ bản đáp ứng được các điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp như: Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và xây dựng; ban hành quy chế, quy định triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp; công tác tuyển sinh, công tác đào tạo, công tác phê duyệt, báo cáo mẫu phôi, in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo, đội ngũ nhà giáo, chương trình, giáo trình đào tạo, công tác giáo vụ, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, công tác học sinh và thực hiện chế độ chính sách đối với học viên, giáo viên cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng, công tác xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp; tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo, chế độ thông tin báo cáo... Trong thời kỳ thanh tra, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thanh Thủy đã tuyển sinh được 280 người trình độ sơ cấp, cấp 250 chứng chỉ sơ cấp cho người học, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Lập đã tuyển sinh được 210 người trình độ sơ cấp, cấp 187 chứng chỉ sơ cấp cho người học. Tổ chức tuyển sinh không vượt quá quy mô tuyển sinh trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo trình độ sơ cấp và chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, các Trung tâm vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ, chưa đúng quy định của pháp luật: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thanh Thủy (Chưa tổ chức tuyển sinh các ngành nghề đã đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, chưa thực hiện việc gửi mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp về các cơ quan chức năng, lựa chọn chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo nhưng ban hành quyết định thành lập Ban chủ nhiệm, gộp việc lựa chọn với việc cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo giáo trình đào tạo là chưa phù hợp, thành phần Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo thiếu người của đơn vị sử dụng lao động sau đào tạo, thành phần Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo thiếu người của đơn vị sử dụng lao động sau đào tạo theo quy định, Biên bản họp Hội đồng thẩm định thiếu chữ ký của từng thành viên theo quy định…. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Lập (Chưa tổ chức tuyển sinh các ngành nghề đã đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, một số nội dung trong Quy chế in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ sơ cấp chưa cụ thể, rõ nghĩa, chưa thực hiện việc gửi mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp về các cơ quan chức năng, lựa chọn chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo nhưng ban hành quyết định thành lập Ban chủ nhiệm, gộp việc lựa chọn với việc cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo là chưa phù hợp; thành phần Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo thiếu người của đơn vị sử dụng lao động sau đào tạo, thành phần Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo thiếu người của đơn vị sử dụng lao động sau đào tạo theo quy định).

Với những thiếu sót, tồn tại trên Thanh tra Sở đã có những kiến nghị cụ thể, cuộc thanh tra là một trong những công cụ đem lại hiệu quả tích cực trong công tác thực hiện quản lý nhà nước góp phần tốt làm tốt công tác GDNN, nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch, quản lý, triển khai thực hiện các chương trình, đề án theo quy định hiện hành./.

anh tin bai

Đoàn thanh tra tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thanh Thủy

Vi Thị Kiều Ly – Thanh tra Sở

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang