image banner
Kết quả bước đầu trong thực hiện Luật Thanh tra năm 2022

Từ tháng 7 năm 2023, Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực thi hành thay thế Luật Thanh tra năm 2010, bước đầu đã ghi nhận những kết quả tích cực. Thực hiện Luật Thanh tra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chú trọng công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, ban hành kết luận thanh tra, công khai kết luận thanh tra; việc xử lý chồng chéo tránh trùng lặp trong hoạt động thanh tra; việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra được thực hiện đúng theo quy định.

Sau gần 1 năm thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 đã đạt được những kết quả tích cực. Thanh tra Sở đã tập trung thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm như: Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thanh tra chuyên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em; thanh tra việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thanh tra hành chính về trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc quản lý, điều hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao…

Từ tháng 7 năm 2023 đến nay, Thanh tra Sở đã triển khai 01 cuộc thanh tra hành chính về trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc quản lý, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao (Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Phú Thọ - Cơ sở 1); 05 cuộc thanh tra chuyên ngành tập trung vào những lĩnh vực quản lý chủ yếu như: pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Sau khi thanh tra đã ban hành kết luận. Số tổ chức, cá nhân vi phạm: 03 tổ chức; Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Thử việc người lao động quá thời gian quy định; Không giao kết hợp đồng lao động với người lao động khi hoàn thành hợp đồng thử việc; vi phạm quy định về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; Xử lý vi phạm đối với 3 tổ chức số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 30.000.000 đồng. Kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước: 62.775.000 đồng;  Đề nghị truy trả số tiền: 32.040.000 đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 vẫn còn những khó khăn nhất định như: Theo quy định, hiện nay Chánh Thanh tra Sở là người ra quyết định thanh tra, đồng thời là người giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Đoàn thanh tra, bảo đảm cuộc thanh tra được thực hiện đúng pháp luật, đúng mục đích, yêu cầu. Như vậy, để đảm bảo tính độc lập, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ, Chánh Thanh tra Sở sẽ không tham gia Đoàn thanh tra, vai trò trưởng đoàn thanh tra được giao cho người khác (Phó Chánh Thanh tra hoặc người giữ ngạch Thanh tra viên) đáp ứng các tiêu chuẩn về trưởng đoàn thanh tra, đồng nghĩa số lượng thành viên Đoàn thanh tra ít hơn so với trước đây. Quy định trên góp phần chuyên nghiệp hóa hoạt động thanh tra, nhưng cũng là một khó khăn trong bối cảnh lực lượng Thanh tra không được tăng cường, bổ sung về biên chế. Trong khi đó, ngành Lao động - Người có công và Xã hội có phạm vi quản lý nhà nước rộng, phức tạp, số lượng đối tượng lớn, trong đó có nhiều đối tượng yếu thế. Để khắc phục các khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thanh tra Sở đã đề xuất Lãnh đạo Sở các phương án bố trí tăng cường cán bộ Sở tham gia đoàn Thanh tra để đảm bảo thực hiện cuộc thanh tra hiệu quả, chất lượng, đúng quy định theo yêu cầu nhiệm vụ./.

anh tin bai

Đoàn thanh tra tại Công ty Xăng dầu Phú Thọ

Vi Thị Kiều Ly – Thanh Tra Sở

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang