image banner
Đề nghị báo cáo tình hình công tác an toàn vệ sinh lao động, tai nạn lao động năm 2023

Ngày 18/01/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 202/SLĐTBXH-VLATLĐ về việc báo cáo tình hình công tác an toàn vệ sinh lao động, tai nạn lao động năm 2023, chi tiết như sau:

Kính gửi: Các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh.

 Thực hiện Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 07/2016/TTBLĐTBXH ngày 15/5/2016 quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất kinh doanh.
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện báo cáo năm 2023 về công tác an toàn, vệ sinh lao động; tình hình tai nạn lao động tại doanh nghiệp, tổ chức, cụ thể như sau:
1. Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động
Người sử dụng lao động phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ hằng năm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016. Báo cáo gửi bằng bản giấy đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đồng thời gửi file mềm báo cáo qua địa chỉ email: nguyenphuongdolisa@gmail.com.
Thời hạn thực hiện trước ngày
20/01/2024.
2. Báo cáo tình hình tai nạn lao động
Người sử dụng lao động báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm 2023 về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016. Báo cáo gửi bằng bản giấy đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đồng thời gửi file mềm báo cáo qua địa chỉ email: nguyenphuongdolisa@gmail.com.
Thời hạn thực hiện trước ngày
20/01/2024.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện báo cáo đầy đủ và đúng thời gian nêu trên./.

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang