image banner
Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện
Ngày 28/12/2018, Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định số 464/QĐ-SLĐTBXH về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ. Trong đó tại Điều 3 của Quy chế đã nêu rõ các thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện, cụ thể:
1. Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý.
2. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Giám đốc Sở quyết định việc cung cấp thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có liên quan mà không cần có sự đồng ý theo quy định tại khoản 1 ở trên.
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang