image banner
Báo cáo rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện các dự án, công trình thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 09/6/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành báo cáo số 101/BC-SLĐTBXH về việcrà soát, tổng hợp tình hình thực hiện các dự án, công trình thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. Chi tiết báo cáo như sau:

Thực hiện văn bản số 887/SKH&ĐT-THQH ngày 30/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát các công trình, dự án đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các dự án, công trình thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý như sau:
1. Dự án, công trình hoàn thành từ năm 2020 trở về trước
a. Dự án, công trình hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán
Tổng số dự án, công trình hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán: 14 dự án, công trình; với tổng mức đầu tư: 304.572.889.000 đồng.
- Giá trị quyết toán khối lượng hoàn thành của 14 dự án: 209.993.226.000 đồng
- Nguồn vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành: 208.824.466.000 đồng
- Nhu cầu vốn thanh toán nợ XDCB của 14 dự án: 1.658.686.000 đồng
- Số tiền phải thu hồi do chênh lệch giảm quyết toán: 489.926.000 đồng
b. Dự án, công trình hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán
Tổng số dự án, công trình hoàn thành đã lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt: 02 dự án, công trình; với tổng mức đầu tư: 68.016.877.000 đồng.
- Giá trị khối lượng hoàn thành đề nghị quyết toán: 43.736.814 .000 đồng
- Nguồn vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành: 42.398.540.000 đồng
- Nhu cầu vốn thanh toán nợ XDCB của 02 dự án: 1.338.274.000 đồng
2. Dự án hoàn thành trong năm 2021 - 2022
a. Dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán
Tổng số dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán: 02 dự án; với tổng mức đầu tư: 18.997.018.000 đồng.
- Giá trị quyết toán khối lượng hoàn thành của 02 dự án: 18.005.754.000 đồng
- Nguồn vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành: 17.325.000.000 đồng
- Nhu cầu vốn thanh toán nợ XDCB của 02 dự án: 680.754.000 đồng

 b. Dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán

Tổng số dự án hoàn thành lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư gửi Sở Tài chính thẩm định: 02 dự án; với tổng mức đầu tư: 11.800.707.000 đồng.
- Giá trị khối lượng hoàn thành đề nghị quyết toán: 11.731.559 .000 đồng
- Nguồn vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành: 11.620.000.000 đồng
- Nhu cầu vốn thanh toán nợ XDCB: 111.559 .000 đồng
3. Dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022
Dự án cải tạo, nâng cấp nhà điều dưỡng khu A và hệ thống sân vườn Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ:
- Tổng mức đầu tư, dự toán được duyệt: 8.619.759.000 đồng
- Giá trị khối lượng hoàn thành luỹ kế đến hết năm 2022: 8.620.000.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện luỹ kế đến hết năm 2022: 8.620.000.000 đồng
4. Dự án khởi công trong năm 2021
Tổng số dự án đã khởi công xây dựng trong năm 2021 là: 02 dự án; với tổng mức đầu tư: 11.800.707.000 đồng.
- Giá trị khối lượng hoàn thành luỹ kế đến hết năm 2022: 11.731.559 .000 đồng
- Nguồn vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành: 11.620.000.000 đồng
- Nhu cầu vốn thanh toán nợ XDCB: 111.559 .000 đồng
5. Dự án khởi công xây dựng trong năm 2022
Dự án đầu tư xây dựng nhà ăn, nhà tang lễ và đường bê tông nội bộ thuộc Trung tâm trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ (UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 26/11/2021); với tổng mức đầu tư: 7.500.000.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách địa phương (Quyết định số 3186/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ) là: 5.000.000.000 đồng; Vốn bồi thường dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Đoan Hùng) là: 256.103.000 đồng.
- Chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Dự kiến khởi công xây dựng: Quý IV năm 2022.
6. Dự án dự kiến khởi công xây dựng trong năm 2023
Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà ký túc xá và nhà xưởng thực hành của Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ (UNND tỉnh Phú Thọ đã đồng ý cho phép triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình, Văn bản số 1513/UBND-KGVX ngày 29/4/2022); Chủ đầu tư đã lập báo cáo đề xuất tổng mức đầu tư là: 14.956.435.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
- Dự kiến khởi công xây dựng: Quý I năm 2023.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ trân trọng báo cáo./.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang