image banner
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công như sau:
1. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công.
a. Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị.
Đã thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của pháp luật. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện thống nhất, có sự phân công phân cấp rõ thẩm quyền cũng như trách nhiệm của từng phòng chuyên môn, từng cá nhân trong cơ quan, đơn vị.
Cụ thể:
- Việc mua sắm tài sản được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng mục đích tiết kiệm và hiệu quả. Trình tự, thủ tục về mua sắm tài sản công được thực hiện theo trình tự, thẩm quyền đã được phân cấp.
- Tài sản ở đơn vị được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị. Việc báo cáo và quản lý, sử dụng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
- Những mặt tích cực, hiệu quả đạt được:
+ Đơn vị đã sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả, chống lãng phí.
+ Định kỳ, luôn thực hiện bảo dưỡng máy móc, hàng năm thực hiện kiểm kê tài sản theo đúng quy định, kịp thời nắm bắt được tình hình biến động cũng như quá trình sử dụng tài sản trong năm để phục vụ cho công tác quản lý.
+ Đơn vị đã tuyên truyền và yêu cầu cán bộ, công chức và người lao động tự giác trong việc quản lý và sử dụng tài sản công đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước.

b. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị.
- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan Văn phòng Sở và toàn ngành thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng tài sản công.
- Định kỳ, thành lập các đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các phòng ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc.
c. Báo cáo tình hình và kết quả xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.
Không.
2. Báo cáo tình hình công khai quản lý, sử dụng tài sản công.
Đã thực hiện công khai tài sản công năm 2021 tại cuộc họp cán bộ, công chức, người lao động hàng năm của đơn vị. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị trực
thuộc thực hiện nghiêm túc việc công khai tài sản công theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP, Thông tư 144/2017/TT-BTC.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng báo cáo./.

Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang