Trên 5.000 người được tạo việc làm tăng thêm quý I năm 2021

Ngày 26 tháng 03 năm 2021

Theo số liệu thống kê của UBND các huyện, thành thị và Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, trong quý I/2021, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm tăng thêm cho gần 5.000 lao động, đạt trên 33% so với kế hoạch năm. Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tăng cường kết nối thông tin thị trường lao động, nâng cao hiệu quả các sàn giao dịch việc làm với số lượng và hình thức tổ chức đa dạng, phong phú hơn. Trong 3 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã tư vấn cho 7.200 lượt người, giới thiệu việc làm trong nước cho 154 người. Cũng trong khoảng thời gian này, Ngân hàng Chính sách xã hội còn thực hiện cho vay 33 dự án từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, góp phần tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 35 lao động với số vốn cho vay đạt trên 2,1 tỷ đồng./.

Cơ sở bóc gỗ của gia đình chị Hà Thị Thu Hiền ở khu Hà Biên, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn

giải quyết việc làm cho gần chục lao động địa phương với thu nhập 8-9 triệu đồng/người/tháng

Nguyễn Hiển Ngọc – TP Việc làm -ATLĐ