Tổng kết hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 (2018)

Ngày 05 tháng 01 năm 2019

Sáng ngày 14/12/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, Sở Lao đông - Thương binh và xã hội Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

 

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Bình - Chi Cục trưởng - Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Thọ; lãnh đạo và cán bộ Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội; lãnh đạo Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 1; Cơ sở 2), lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội của 13 huyện, thành, thị; lãnh đạo UBND của 20 xã, phường, thị trấn có Đội công tác xã hội tình nguyện và đặc biệt 102 tình nguyện viên của 20 Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh đã về dự hội nghị đông đủ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã năm 2018, theo đó các Đội (CTXHTN) đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật trên các lĩnh vực bao gồm: Công tác tuyền truyền vận động; Công tác tư vấn, giáo dục, cảm hoá, vận động, hỗ trợ người nghiện ma tuý cai nghiện, gái mại dâm hoàn lương, người bị mua bán tái hoà nhập cộng đồng; Công tác phối hợp, kiểm tra; Triển khai, giúp đỡ người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện và hòa nhập cộng đồng; công tác thực hiện chế độ chính sách cho Tình nguyện viên và Đội công tác XHTN tình nguyện theo Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh ... Đồng thời, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.

 

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự thống nhất cao với Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, đồng thời tập trung phát biểu thảo luận, thẳng thắn phân tích, chỉ ra những khó khăn, hạn chế như:

 

Việc tiếp cận, cảm hoá, tư vấn giúp đỡ người nghiện ma tuý, người mại dâm. Sự kỳ thị, phân biệt đối xử đối với nhóm người nghiện, người mại dâm, người bị nhiễm HIV vẫn còn nặng nề, do đó, đối tượng còn mặc cảm, tự ti, rất khó hợp tác nếu như không kiên trì, tích cực tiếp cận và thuyết phục. Kỹ năng về tư vấn, cảm hoá, giúp đỡ người nghiện ma tuý, người mại dâm. Công tác tổ chức xây dựng mô hình câu lạc bộ, nhóm tự lực, nhóm đồng đẳng, nhóm người cai nghiện thành công, người mại dâm hoàn lương. Một số tình nguyện viên trình độ nghiệp vụ còn hạn chế, nhất là nghiệp vụ tiếp cận, cảm hoá, giúp đỡ đối tượng.

 

Hội nghị tổng kết hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 2019 thành công tốt đẹp, là dịp để các Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã nhìn nhận lại những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Kết quả của Hội nghị, đặc biệt là những chỉ đạo, định hướng của Lãnh đạo Chi cục PCTNXH - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ sở quan trọng để công tác Phòng chống TNXH có sự thay đổi về chất trong thời gian tới, phát huy tối đa sự nhiệt tình của các tình nguyện viên Đội công tác xã hội, góp phần đẩy lùi TNXH trên địa bàn tỉnh./.

 

Trần Ngọc Tuấn - Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Phú Thọ

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã năm 2018, theo đó các Đội (CTXHTN) đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật trên các lĩnh vực bao gồm: Công tác tuyền truyền vận động; Công tác tư vấn, giáo dục, cảm hoá, vận động, hỗ trợ người nghiện ma tuý cai nghiện, gái mại dâm hoàn lương, người bị mua bán tái hoà nhập cộng đồng; Công tác phối hợp, kiểm tra; Triển khai, giúp đỡ người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện và hòa nhập cộng đồng; công tác thực hiện chế độ chính sách cho Tình nguyện viên và Đội công tác XHTN tình nguyện theo Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh ... Đồng thời, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.

 

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự thống nhất cao với Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, đồng thời tập trung phát biểu thảo luận, thẳng thắn phân tích, chỉ ra những khó khăn, hạn chế như:

 

Việc tiếp cận, cảm hoá, tư vấn giúp đỡ người nghiện ma tuý, người mại dâm. Sự kỳ thị, phân biệt đối xử đối với nhóm người nghiện, người mại dâm, người bị nhiễm HIV vẫn còn nặng nề, do đó, đối tượng còn mặc cảm, tự ti, rất khó hợp tác nếu như không kiên trì, tích cực tiếp cận và thuyết phục. Kỹ năng về tư vấn, cảm hoá, giúp đỡ người nghiện ma tuý, người mại dâm. Công tác tổ chức xây dựng mô hình câu lạc bộ, nhóm tự lực, nhóm đồng đẳng, nhóm người cai nghiện thành công, người mại dâm hoàn lương. Một số tình nguyện viên trình độ nghiệp vụ còn hạn chế, nhất là nghiệp vụ tiếp cận, cảm hoá, giúp đỡ đối tượng.

 

(Ảnh toàn cảnh hội nghị)

 

Hội nghị tổng kết hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 2019 thành công tốt đẹp, là dịp để các Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã nhìn nhận lại những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Kết quả của Hội nghị, đặc biệt là những chỉ đạo, định hướng của Lãnh đạo Chi cục PCTNXH - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ sở quan trọng để công tác Phòng chống TNXH có sự thay đổi về chất trong thời gian tới, phát huy tối đa sự nhiệt tình của các tình nguyện viên Đội công tác xã hội, góp phần đẩy lùi TNXH trên địa bàn tỉnh./.

 

Trần Ngọc Tuấn - Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Phú Thọ

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã năm 2018, theo đó các Đội (CTXHTN) đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật trên các lĩnh vực bao gồm: Công tác tuyền truyền vận động; Công tác tư vấn, giáo dục, cảm hoá, vận động, hỗ trợ người nghiện ma tuý cai nghiện, gái mại dâm hoàn lương, người bị mua bán tái hoà nhập cộng đồng; Công tác phối hợp, kiểm tra; Triển khai, giúp đỡ người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện và hòa nhập cộng đồng; công tác thực hiện chế độ chính sách cho Tình nguyện viên và Đội công tác XHTN tình nguyện theo Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh ... Đồng thời, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.

 

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự thống nhất cao với Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, đồng thời tập trung phát biểu thảo luận, thẳng thắn phân tích, chỉ ra những khó khăn, hạn chế như:

 

Việc tiếp cận, cảm hoá, tư vấn giúp đỡ người nghiện ma tuý, người mại dâm. Sự kỳ thị, phân biệt đối xử đối với nhóm người nghiện, người mại dâm, người bị nhiễm HIV vẫn còn nặng nề, do đó, đối tượng còn mặc cảm, tự ti, rất khó hợp tác nếu như không kiên trì, tích cực tiếp cận và thuyết phục. Kỹ năng về tư vấn, cảm hoá, giúp đỡ người nghiện ma tuý, người mại dâm. Công tác tổ chức xây dựng mô hình câu lạc bộ, nhóm tự lực, nhóm đồng đẳng, nhóm người cai nghiện thành công, người mại dâm hoàn lương. Một số tình nguyện viên trình độ nghiệp vụ còn hạn chế, nhất là nghiệp vụ tiếp cận, cảm hoá, giúp đỡ đối tượng.

 

(Ảnh toàn cảnh hội nghị)

 

Hội nghị tổng kết hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 2019 thành công tốt đẹp, là dịp để các Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã nhìn nhận lại những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Kết quả của Hội nghị, đặc biệt là những chỉ đạo, định hướng của Lãnh đạo Chi cục PCTNXH - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ sở quan trọng để công tác Phòng chống TNXH có sự thay đổi về chất trong thời gian tới, phát huy tối đa sự nhiệt tình của các tình nguyện viên Đội công tác xã hội, góp phần đẩy lùi TNXH trên địa bàn tỉnh./.

 

Trần Ngọc Tuấn - Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Phú Thọ