Tỉnh Phú Thọ hỗ trợ đợt 1 cho 454 người bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19

Ngày 11 tháng 08 năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021  và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ngày 8/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1996/QĐ-UBND về việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, đợt 1 năm 2021 cho 454 người với tổng số tiền hỗ trợ 515,040 triệu đồng.

Cán bộ LĐ,TB&XH xã Hương Nộn, huyện Tam Nông rà soát đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ba nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gồm: Người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế (5 người); người cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 (F1) đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế (405 người); trẻ em điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) và cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 (F1) đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế (44 người).

Theo đó, nhóm đối tượng là người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) sẽ được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày, tối đa 45 ngày. Nhóm đối tượng người cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 (F1) sẽ được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày, tối đa 21 ngày. Nhóm đối tượng là trẻ em điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) và cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 (F1) sẽ được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người.

Ba nhóm đối tượng trên là những trường hợp chịu tác động trực tiếp bởi dịch bệnh. Qua rà soát, thẩm định của Sở Y tế, Sở LĐ,TB&XH đã tổng hợp trình UBND tỉnh chi trả hỗ trợ cho 3 nhóm này đảm bảo kịp thời, giúp các đối tượng khắc phục khó khăn, ổn định đời sống.

Cùng với cả nước, Phú Thọ đã và đang nỗ lực chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai, rà soát các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ để việc thực hiện chính sách được kịp thời, đúng đối tượng./.

Nguyễn Hiển Ngọc – TP. Việc làm – An toàn lao động