Tiếp tục tuyên truyền và phòng chống dịch Covid-19 đối với người lao động đang làm việc tại nước ngoài.

Ngày 03 tháng 03 năm 2020

          Mỗi năm tỉnh Phú Thọ có khoảng 3.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Ngoài ra, còn có trên 1.000 lao động đi làm việc tự do, trái phép sang Trung Quốc, Thái Lan,.... Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra, ngày 28/02/2020, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản số 364/SLĐTBXH-VLATLĐ về việc tiếp tục tuyên truyền và phòng chống dịch Covid-19 đối với người lao động đang làm việc tại nước ngoài. Theo đó, Sở đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các cơ quan liên quan; UBND các xã, phường, thị trấn, các khu dân cư tăng cường tuyên truyền, vận động công dân địa phương đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc (đặc biệt là Daegu và Gyeongsangbuk) tuân thủ các hướng dẫn về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của nước sở tại; không đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng dịch mà cơ quan chức năng nước sở tại đã khuyến cáo; rà soát, lập danh sách và thông tin cơ bản của người lao động địa phương hiện đang học tập, lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc), Italya, Thái Lan, Singapore, Mỹ, Úc và các quốc gia đang có dịch khác gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và cơ quan y tế có biện pháp quản lý, cách ly, theo dõi phù hợp.

          Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh  và Xã hội đã phối hợp với Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đưa vào ứng dụng phần mềm COLAB SOS tại địa chỉ www.colab.gov.vn nhằm hỗ trợ khẩn cấp 24/24h đối với người lao động Việt Nam ở nước ngoài khi cần thiết.      

Nguyễn Hiển Ngọc - Trưởng phòng Việc làm - ATLĐ