Tiếp nhận 62 công dân do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại Bắc Giang trở Phú Thọ an toàn.

Ngày 24 tháng 06 năm 2021

Thực hiện Văn bản số 2394/UBND-KGVX ngày 11/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc tiếp nhận, đón công dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang có nhu cầu trở về tỉnh.

Ngày 13/6/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  phối hợp với các sở, ngành gồm: Y tế, Giao thông vận tải,  Công an tỉnh tổ chức đón 62 công dân (gồm 61 lao động và 01 trẻ em) tại xã Văn Trung và xã Hồng Thái thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Đoàn xe của tỉnh đi đón công dân tại Bắc Giang

Sau khi hoàn tất việc tiếp nhận, 62 công dân được bố trí trên 5 xe, mỗi xe từ 12-13 người. Trong quá trình di chuyển từ Bắc Giang về Phú Thọ, đoàn xe không dừng, nghỉ dọc đường, đảm bảo tuân thủ mọi yêu cầu y tế về phòng, chống dịch.

Rà soát danh sách và bàn giao công dân tại UBND xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Về Phú Thọ, các công dân được đưa vảo Cơ sở cách ly tập trung - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ (được các cán bộ thuộc Sở Y tế tham gia đoàn bàn giao cho Cơ sở cách ly tập trung, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, bố trí phòng cách ly và thực hiện quy trình phòng, chống dịch) để Sở Y tế chỉ đạo việc thực hiện rà soát, sàng lọc từng đối tượng và thực hiện theo dõi sức khoẻ,  cách ly theo quy định.

Kiểm tra thân nhiệt cho công dân trước khi lên xe

Nguyễn Hiển Ngọc – TP. Việc làm - An toàn lao động