TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 22 tháng 05 năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 6/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 được từng chi bộ, đảng viên tích cực thực hiện nhiệm vụ Đảng ủy Sở phân công, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch góp phần chào mừng sự kiện quan trọng - Đại hội Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Ngày hội đối với mỗi người đảng viên.

Công tác nhân sự được Ban Thường vụ Đảng ủy đặc biệt quan tâm. Với nhiệm vụ lựa chọn những cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài, có năng lực, phẩm chất đạo đức để tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Sở, lãnh đạo Đảng bộ Sở thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, quy trình lựa chọn nhân sự được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, có sự tham gia của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ và các cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Sở. Các nhân sự được lựa chọn nhận được sự tín nhiệm cao trong Đảng bộ.

Bên cạnh việc lựa chọn nhân sự, công tác xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy dành nhiều thời gian nghiên cứu, xây dựng. Dự thảo lần 1 hoàn thành trong tháng 3/2020, qua nhiều lần tham gia đóng góp ý kiến, đến nay đã cơ bản hoàn thiện, phản ánh thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ cơ bản của nhiệm kỳ 2020-2025.

Để Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã phân công nhiệm vụ đến từng chi bộ, từng đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ. Ngoài kỳ họp định kỳ vào đầu tháng, Ban chấp hành Đảng bộ còn tổ chức các cuộc họp nắm bắt tiến độ công việc, kịp thời chỉ đạo để công tác chuẩn bị Đại hội được đảm bảo tốt nhất.

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, sự nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở, sự tích cực, hăng hái của các đảng viên của Đảng bộ, hứa hẹn một Đại hội thành công rực rỡ - Đại hội của sự Đoàn kết, đổi mới vì mục tiêu: An sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tri ân người có công với cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển bền vững ./.

                                      Dương Thị Lê Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở.