Thư mời: Tham gia Cuộc vận động sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Việt Trì.

Ngày 13 tháng 09 năm 2021

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Việt Trì (04/6/1962-04/6/2022), UBND thành phố tổ chức Cuộc vận động sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Việt Trì.

Cuộc vận động nhằm lựa chọn một biểu trưng (logo) để tạo bộ nhận diện thương hiệu thành phố Việt Trì, khuyến khích khả năng sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trong việc thiết kế, sáng tác để lựa chọn một biểu trưng (logo) thể hiện nét đặc trưng tiêu biểu nhất về thành phố, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, hoạt động thông tin tuyên truyền, công tác đối nội, đối ngoại của thành phố Việt Trì.

1. Nội dung sáng tác: Tác phẩm thể hiện được nét đặc trưng tiêu biểu nhất về thành phố Việt Trì -Thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

2. Thời gian tổ chức:

- Tiếp nhận tác phẩm: Từ ngày 15/9/2021 đến 20/01/2022.

- Chấm sơ khảo và chung khảo: Từ ngày 01/02 đến 26/02/2022.

- Lễ tổng kết và trao giải Cuộc vận động: Từ 27/02 đến 28/02/2022.

3. Nội dung, quy định và mẫu phiếu đăng ký tham gia Cuộc vận động:

- Nội dung thư mời: https://soldtbxh.phutho.gov.vn/files/Van ban hanh chinh 2021/Thu moi tham gia cuoc van dong sang tac bieu trung.pdf

- Thông tin chung về cuộc vận động sáng tác biểu trưng: https://soldtbxh.phutho.gov.vn/files/Van ban hanh chinh 2021/thong tin chung ve cuoc van dong sang tac bieu trung.pdf

- Giới thiệu về thành phố Việt Trì: https://soldtbxh.phutho.gov.vn/files/Van ban hanh chinh 2021/gioi thieu ve thanh pho viet tri.pdf

- Mẫu phiếu đăng ký tham gia Cuộc vận động: https://soldtbxh.phutho.gov.vn/files/Van ban hanh chinh 2021/Phieu dang ky du thi.doc

4. Giải thưởng: 01 Giải đặc biệt 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng).

Ban tổ chức Cuộc vận động trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân yêu thích thiết kế, sáng tác trên toàn quốc tham gia tích cực để Cuộc vận động sáng tác mẫu biểu trưng (logo) thành phố Việt Trì đạt kết quả tốt.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc vận động: Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố, số 1166, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.Số điện thoại liên hệ:0989059826/0948248898. Email: phongvhtt.ubtpviettri@phutho.gov.vn hoặc pvanhoavt@gmail.com.

Lê Anh Dũng - Văn phòng Sở