Thông báo về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ năm 2021

Ngày 16 tháng 08 năm 2021

Ngày 16/08/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ đã ban hành Thông báo số 2006/TB-SLĐTBXH về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ năm 2021. Xem chi tiết Thông báo tại đây https://soldtbxh.phutho.gov.vn/files/Van ban hanh chinh 2021/2006-TB-SLDTBXH-Thong bao xet tuyen vien chuc su nghiep.pdf .