THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp

Ngày 11 tháng 09 năm 2019

Thực hiện quy định của UBND tỉnh Phú Thọ về công bố, công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử và quy định hoạt động của đường dây nóng, hộp thư điện tử, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công khai kèm theo Thông báo này, số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử và Quy chế hoạt động của đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ.

1. Số điện thoại:

Thanh tra Sở, điện thoại đường dây nóng: 0210.3841 491.

Email: thanhtralaodongpt@gmail.com.

2. Quy chế hoạt động của đường dây nóng: Theo Quyết định số 343/QĐ-SLĐTBXH ngày 09/9/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ (Tải tại đây: Quyet dinh ban hanh Quy che hoat dong duong day nong va hop thu dien tu.docQuy che hoat dong duong day nong cua So.docxThong bao duong day nong tiep nhan phan anh kien nghi to cao.docx).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết và liên hệ phản ánh, kiến nghị./.