TĂNG CƯỜNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ

Ngày 01 tháng 06 năm 2021

Giải quyết việc làm cho lao động nữ ở vùng nông thôn là vấn đề cấp thiết, bởi lẽ có việc làm phụ nữ sẽ tạo ra thu nhập chủ động phát triển kinh tế gia đình, từ đó sẽ tạo cơ sở để thực hiện bình đẳng giới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ. Do vậy nhiều năm qua, các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm đến chương trình giải quyết việc làm, nhất là việc làm cho lao động nữ ở vùng nông thôn; đồng thời coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Theo thống kê, hiện cơ cấu dân số trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ lệ 57,8% tổng dân số, tương đương với 849.780 lao động. Trong đó, lao động nữ chiếm trên 50%. Có tới 74% lao động nữ tập trung ở vùng nông thôn, chủ yếu ở các huyện: Đoan Hùng, Thanh Ba, Cẩm Khê, Thanh Sơn... Về công tác giải quyết việc làm 6 tháng đầu năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương, ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh tế - xã hội cả nước. Tuy nhiên, kết quả về giải quyết việc làm cho lao động trong tỉnh vẫn tăng trưởng với hơn 9.500 người (đạt 62% kế hoạch năm, bằng 153% so với cùng kỳ). Điều đó cho thấy sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”. Tỉnh đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho công tác giải quyết việc làm, thể hiện qua hệ thống các văn bản chỉ đạo và các chính sách ban hành hướng tới người lao động chưa có việc làm, trong đó có lực lượng lao động nữ nhằm đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã tạo việc làm tăng thêm cho trên 78.300 lao động, trong đó 48,7% là lao động nữ.

Nhằm tăng cường giải quyết việc làm cho người lao động, trong đó có lao động nữ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra các mục tiêu cụ thể như: Bình quân mỗi năm tạo việc làm tăng thêm từ 15-16 ngàn lao động; đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72% (trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%); giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2021 - 2025 là 0,4%/năm; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên đòi hỏi sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Thực tế hiện nay, tỉnh đang đứng trước thử thách rất lớn về tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm và việc làm kém hiệu quả, thường xuyên biến động. Bên cạnh đó là lao động dư thừa và diện tích đất canh tác ngày càng thu hẹp. Do đó, vấn đề lao động, giải quyết việc làm phải được coi là vấn đề cấp bách, thường xuyên và lâu dài. Trước mắt là dịch chuyển lao động từ lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sang làm việc ở các ngành công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ (dự kiến đến năm 2025, lao động lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh giảm còn 35%). Đây là hướng đi chủ đạo nhằm giải quyết tình trạng thất nghiệp, bán thất nghiệp thông qua chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các ngành, địa phương.

Cùng với đó là sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Lâu nay, xuất khẩu lao động vẫn được tỉnh xác định là một trong những giải pháp tích cực góp phần quan trọng giải bài toán việc làm cho người lao động nhất là vùng nông thôn. Song, số lao động trên địa bàn toàn tỉnh đi làm việc tại nước ngoài chưa nhiều do thiếu thông tin về thị trường lao động cũng như nhận thức về công tác xuất khẩu lao động chưa đầy đủ... Chính vì vậy, các cấp chính quyền địa phương cần làm tốt công tác truyền thông, tư vấn, giúp người lao động hiểu rõ hơn mục đích, lợi ích khi tham gia xuất khẩu lao động để tạo việc làm, tăng thu nhập. Thời gian tới, ngành Lao động cũng sẽ phối hợp thường xuyên với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện chương trình tín dụng về xuất khẩu lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được vay vốn khi tham gia xuất khẩu lao động đặc biệt là lao động nữ.

Tỉnh đang tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực, thu hút các dự án, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp, từ đó mở rộng thị trường việc làm cho lao động. Bên cạnh các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động, giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ tiếp tục thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Tam Nông, Hạ Hoà, Phù Ninh. Đây sẽ là nơi thu hút và giải quyết việc làm rất lớn cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ ở các địa phương./.

Nguyễn Hiển Ngọc – TP. Việc làm – An toàn lao động