Tăng cường các hoạt động trợ giúp người khuyết tật

Ngày 15 tháng 04 năm 2020

          Hiện nay, tỉnh Phú Thọ có trên 35 nghìn người khuyết tật. Để giúp người khuyết tật tự tin hòa nhập với cộng đồng, những năm qua, tỉnh đã dành nhiều sự quan tâm và tập trung thực hiện các chính sách trợ giúp hiệu quả.

          Người khuyết tật  do nhiều nguyên nhân gây ra như bẩm sinh, bệnh tật, hậu quả chiến tranh, tai nạn…Qua kết quả rà soát, tỉnh Phú Thọ có trên 35 nghìn người khuyết tật; trong đó là nữ: 14.700 người (chiếm tỷ lệ 42%); người khuyết tật dân tộc thiểu số: 2.590 người; người khuyết tật đến độ tuổi đi học nhưng không biết chữ trên 5 nghìn người; người khuyết tật thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo trên 10 nghìn người.Đến nay, tỉnh Phú Thọ có trên 24 nghìn người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, và hàng trăm người khuyết tật, trẻ em khuyết tật được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các cơ sở bảo trợ xã hội.

          Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, hàng năm, ngân sách Nhà nước đã bố trí cho địa phương trên 140 tỷ đồng để thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP (bao gồm trợ cấp hằng tháng, mua thẻ bảo hiểm y tế cho người khuyết tật). Với vai trò là cơ quan thường trực thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2013-2020,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành, thị làm tốt công tác tuyên truyềnLuật Người khuyết tật, các chính sách người khuyết tật được tiếp cận, thụ hưởng thông qua hình thức phong phú:đối thoại chính sách, hội nghị chuyên đề... qua đógiúp người khuyết tật nắm bắt được chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về người khuyết tật, các chính sách được thực hiện đảm bảo theo quy đinh.

          Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các tổ chức của người khuyết tật và vì người khuyết tật đã tích cực huy động nguồn lực xã hội để cải thiện đời sống và điều kiện sinh hoạt mọi mặt cho người khuyết tật như: Hỗ trợ chăm sóc, điều trị, phẫu thuật, xông hơi giải độc, phục hồi chức năng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, phối hợp, kết nối tặng tặng hàng ngàn xe lăn, xe lắc, dụng cụ trợ giúp khác cho người khuyết tật; cấp học bổng, trợ giúp tìm việc làm, xây mới, sửa chữa nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; hỗ trợ xây dựng đường tiếp cận; hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh hợp quy chuẩn quốc gia, thăm hỏi, tặng quà, dạy nghề cho hộ gia đình. Trong đó, nổi bật là Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ từ các nguồn xã hội hóa đã giúp đỡ cho hàng ngàn lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống.

          Trong thời gian tới, cùng với các cấp, ngành trong tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tập trung tham mưu, chỉ đạo, thực hiện Thông tri số 18-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; chú trọng công tác tuyên truyền Chỉ thị, triển khai Luật người khuyết tật, Công ước của Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật và các chính sách trợ giúp cho người khuyết tật theo quy định của nhà nước. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình trợ giúp người khuyết tật; khuyến khích và tạo điều kiện cho người khuyết tật có khả năng học tập, lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng một cách hiệu quả nhất nhằm làm tốt trợ giúp người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng, tạo cơ hội bình đẳng và giảm thiểu rào cản đối với người khuyết tật trên mọi lĩnh vực góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Trẻ em khuyết tật tham gia học nghề tại Trung tâm bảo trợ bảo trợ trẻ em mồ côi và tàn tật Việt Trì

Kiều Ly – P. BTXH – TE – BĐG