NGƯỜI CÁN BỘ TẬN TỤY TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Ngày 19 tháng 05 năm 2020

         Đồng chí Đặng Tuấn Anh, Chuyên viên phòng Việc làm - An toàn lao động là người con quê hương miền núi, huyện Thanh Sơn, gắn bó hơn 18 năm trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, trải qua các lĩnh vực công tác: Phòng chống tệ nạn xã hội, Bảo trợ xã hội, Việc làm - An toàn lao động ở vị trí công tác nào đồng chí cũng luôn chủ động, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

         Với nhiệm vụ được giao tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực cán bộ lao động việc làm hằng năm; Hướng dẫn, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; Thực hiện chương trình, chính sách về việc làm, xuất khẩu lao động; Thực hiện nhiệm vụ điều tra thu thập và xử lý thông tin cung cầu lao động; Thực hiện chương trình, chính sách về An toàn lao động, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh,...khối lượng công việc nhiều, đồng chí luôn có ý thức học hỏi, nghiên cứu tài liệu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp, các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ đạt kết quả cao.

         Hàng năm đào tạo nâng cao năng lực cho trên 300 cán bộ cấp cơ sở về việc làm, xuất khẩu lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho trên 6.000 người; tạo việc làm tăng thêm trên 5000 người lao động và trên 3.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ;  có trên 45.000 hộ gia đình và trên 2.000 doanh nghiệp có biến động thông tin Cung - Cầu lao động. Về công tác an toàn, vệ sinh lao động, hiện nay đã đi vào nề nếp, một số đơn vị, doanh nghiệp chú trọng đến công tác an toàn vệ sinh lao động, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, định kỳ tổ chức  huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được quan tâm, đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động. Một số doanh nghiệp đã thành lập bộ máy chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động, áp dụng chế độ tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở; Tiến hành kiểm định máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động khi đưa vào sử dụng. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở cơ sở được kiện toàn và phát huy tốt chức năng kiểm tra, đôn đốc người lao động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Do vậy, trong những năm qua trên địa bàn tỉnh không để xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá Phú Thọ là một trong các tỉnh ít xảy ra tai nạn lao động.

         Trong công việc, đồng chí luôn thể hiện là cán bộ năng động, sáng tạo, làm việc với tinh thần trách nhiệm để mang lại hiệu quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, được Lãnh đạo Sở ghi nhận, được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  Phòng Việc làm - An toàn lao động lựa chọn đồng chí Đặng Tuấn Anh là đại biểu tiêu biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ năm 2020./.

Nguyễn Thu Giang - Phó trưởng Phòng Việc làm - An toàn lao động