Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với thực hiện chính sách người có công và thân nhân

Ngày 06 tháng 05 năm 2020

Quan tâm giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công nhanh chóng, thuận lợi thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, tấm lòng tri ân của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với người có công. Mặc dù đã đạt nhiều kết quả tiến bộ trong thời gian qua, nhưng trong tình hình mới, gắn kết hoạt động giải quyết thủ tục hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin ngành Lao động – Thương binh và Xã hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhằm bảo đảm sự thuận lợi khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đặc thù này.

Hiện tỉnh Phú Thọ thực hiện TTHC lĩnh vực người có công 33 thủ tục cấp tỉnh, 21 thủ tục cấp huyện và 21 thủ tục cấp xã, bao gồm các thủ tục mức độ 2 và 3; Thực hiện trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước cho trên 25 nghìn người có công với cách mạng và thân nhân đảm bảo đầy đủ kịp thời, đúng chế độ; 4 tháng đầu năm 2020, giải quyết 850 hồ sơ qua Trung tâm phục vụ hành chính công. Trong thời gian cách ly xã hội do dịch Covid-19, cán bộ thực hiện làm việc trực tuyến online luôn được thực hiện đảm bảo 100% tiến độ, kết quả tốt nhất phục vụ nhân dân.

Để có được kết quả trên, cán bộ giải quyết chính sách người có công Sở luôn chủ động và tích cực thực hiện trình tự, giải quyết TTHC bằng nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực trong hoạt động, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC lĩnh vực người có công, từ đó việc giải quyết công việc liên quan đến TTHC được thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng hơn và góp phần rút ngắn thời gian. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn, trước hạn được đảm bảo. Công tác tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện thông qua phần mềm một cửa điện tử dịch vụ công của tỉnh. Quy trình theo dõi việc giải quyết hồ sơ TTHC được thực hiện bảo đảm thông suốt từ khâu hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đến trả kết quả hồ sơ, vừa mang lại tiện ích cho tổ chức và công dân, vừa bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết chính sách ưu đãi người có công và thân nhân. Đặc biệt, cán bộ thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực người có công đã phát huy được năng lực, phẩm chất, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa, văn minh công sở, tác phong, lề lối làm việc khoa học, lịch sự, chuyên nghiệp.

Bên cạnh tinh thần trách nhiệm của cán bộ, còn có sự đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đã nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính công khai, minh bạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách ưu đãi người có công và thân nhân.

Trong thực hiện  công tác giải quyết chính sách người có công và thân nhân còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Phần mềm quản lý chuyên ngành liên quan đến giải quyết TTHC có sự thay đổi, một số cán bộ công chức độ tuổi cao việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng kịp thời về yêu cầu công việc; Số lượng hồ sơ lĩnh vực người có công thực hiện qua Trung tâm phục vụ hành chính công chiếm số lượng lớn 850/910 thủ tục của Sở, hồ sơ phức tạp liên quan đến nhiều cơ quan đơn vị, nhiều thời kỳ lịch sử cần có thời gian thẩm định kỹ và đối chiếu hồ sơ giấy, giấy tờ gốc chứng minh thời gian tham gia chiến trường…Chưa có văn bản quy định cụ thể đối với việc tiếp nhận online và đối chiếu hồ sơ gốc khi nhận kết quả, do vậy việc giải quyết hồ sơ online lĩnh vực người có công chưa thể đáp ứng 100% mức độ 3 và 4; Một số cán bộ cơ sở mới chưa nắm chắc thao tác, cách thức thực hiện hồ sơ do tính phức tạp, quy trình còn phải trải qua nhiều bước thực hiện.

Để chủ động khắc phục những bất cập, hạn chế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người có công thụ hưởng đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ chính sách trong thời gian tới, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội cần tập trung thực hiện các nội dung: Đề xuất giảm bớt quy trình duyệt của lãnh đạo do khối lượng hồ sơ nhiều, trong khi khâu thẩm định hồ sơ ở chuyên viên, cần cấp quyền được trả hồ sơ nếu không đảm bảo khi tiếp nhận tránh phát sinh nhiều văn bản giấy tờ; Xây dựng kế hoạch và tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, tổ chức, người dân về tầm quan trọng, sự cần thiết phải đổi mới công tác cải cách TTHC về hoạt động giải quyết chế độ chính sách người có công nào được giải quyết mức độ 2, thủ tục nào mức 3, mức độ 4; Hướng dẫn cụ thể các khâu và quy trình thực hiện giải quyết hồ sơ online nhằm đẩy mạnh việc tuân thủ chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực người có công nhanh chóng, thuận tiện./.

Nguyễn Thúy Phượng - Phòng Người có công