Một số kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 21 tháng 07 năm 2021

6 tháng đầu năm 2021, trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ đã tập trung, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, có các giải pháp để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, nhất là các giải pháp hỗ trợ người lao động, cung ứng lao động cho doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Ngay từ đầu năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 với 242 nhiệm vụ cụ thể thuộc các lĩnh vực do ngành quản lý, đồng thời ban hành 125 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Sở đã bám sát định hướng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực: Việc làm – An toàn lao động; Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội; Giáo dục nghề nghiệp; Người có công; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Ảnh: PGĐ Sở - Hoàng Công Thắng điều hành chương trình thảo luận tại Hội nghị: "Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg"

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Sở và Ban Lãnh đạo Sở cùng với tinh thần làm việc trách nhiệm cao của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành cơ bản các chương trình, nhiệm vụ chủ yếu đã đạt theo kế hoạch đề ra. Kết quả cụ thể từng nhiệm vụ như sau:

- Về công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động: số lao động có việc làm tăng thêm 9.536 người (đạt 62% kế hoạch năm, bằng 153% so với cùng kỳ), xuất khẩu lao động là 936 người (đạt 37% kế hoạch năm, bằng 121% so với cùng kỳ). Cho vay 214 dự án từ Quỹ quốc gia về việc làm, đã tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 318 người, vốn cho vay đạt 15.272 triệu đồng, qua đó góp phần duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị mức 3,78%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 70,3%, trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28,1%. Tăng cường kết nối thông tin thị trường lao động, triển khai thu thập, cập nhật thông tin cung - cầu lao động năm 2021 làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp. Thẩm định hồ sơ pháp lý 18 doanh nghiệp xuất khẩu lao động về tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền về chính sách giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2021 cho gần 1.000 cán bộ giáo viên, học sinh tại Trường THPT Long Châu Sa và THPT Lâm Thao huyện Lâm Thao.

- Về công tác quản lý lao động là người nước ngoài: Phối hợp với Cục Việc làm tổ chức hội nghị Tập huấn thực hiện Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam cho 120 doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Thẩm định và chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài của 38 doanh nghiệp, tổ chức, nhà thầu với 58 vị trí công việc theo uỷ quyền; Cấp 73 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài (cấp mới: 28; cấp lại: 48); gia hạn 68 giấy phép lao động.

- Về công tác an toàn vệ sinh lao động: Hướng dẫn các huyện, thành, thị tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Phú Thọ năm 2021; Phối hợp xây dựng chương trình phát sóng truyền hình tuyên truyền về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Thực hiện xác nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đối với 09 doanh nghiệp. Phối hợp Cục An toàn lao động tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về An toàn vệ sinh lao động cho 06 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Thẩm định và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 2.339 người với số tiền 37.755.780.000 đồng. Số người hưởng chế độ BHTN được hỗ trợ học nghề: 63 người với số tiền hỗ trợ là 219 triệu đồng.

- Về công tác Lao động: Thẩm định và ra thông báo xác nhận nội quy lao động đối với 185 doanh nghiệp (bằng 560% so với cùng kỳ); Tiếp nhận và ra thông báo thương lượng, ký kết lại thỏa ước lao động tập thể của 106 doanh nghiệp (bằng 168% so với cùng kỳ). Giải quyết 03 cuộc ngừng việc tập thể với 1.500 người lao động tham gia về nợ tiền lương, thưởng và thanh toán BHXH đối với công ty TNHH Alim Global - Cụm CN làng nghề Hoàng Xá - Thanh Thủy; Công ty TNHH DaeSeung Vina - Cụm công nghiệp Đồng Lạng - Phù Ninh; Công ty JC Vina, phường Hùng Vương, TX Phú Thọ.

- Về công tác Tiền lương và Bảo hiểm xã hội: Chủ động theo dõi, nắm tình hình lương, thưởng tết của người lao động tại các doanh nghiệp để hỗ trợ kịp thời những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động về quê ăn tết cùng gia đình. Xây dựng phương án lương tối thiểu vùng năm 2021. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; hướng dẫn các huyện, thành, thị triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID. Đến hết tháng 6/2021, toàn tỉnh có 366.441 người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó: Số người tham gia BHXH bắt buộc: 172.000/177.552 người (đạt 96,87% so với chỉ tiêu giao); số người tham gia BHTN: 160.441/165.835 người (đạt 96,75% so với chỉ tiêu giao); Số người tham gia BHXH tự nguyện: 34.000/41.437 người (đạt 82,05% so với chỉ tiêu giao).

- Về công tác Giáo dục nghề nghiệp: Toàn tỉnh hiện có 43 cơ sở Giáo dục nghề nghiệp và tham gia hoạt động Giáo dục nghề nghiệp (31 Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp và 12 cơ sở tham gia hoạt động Giáo dục nghề nghiệp). Trong đó có 08 Trường Cao đẳng, 05 Trường Trung cấp, 18 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. 6 tháng đầu năm, Sở đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Phú Thọ năm 2021; hướng dẫn các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Đăng ký nhà giáo tham gia trình giảng tại Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2021; thí sinh tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12. Các cơ sở GDNN đã tuyển sinh 4.779 người (đạt 16,7% kế hoạch, bằng 52,4% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó: trình độ trung cấp: 317 người; trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng: 4.462 người. Triển khai đến các cơ sở GDNN thực hiện nội dung giáo dục quốc phòng, an ninh; thực hiện đào tạo theo hình thức vừa làm, vừa học, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn; thực hiện đào tạo nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg. Hoàn thiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trình UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ.

- Về công tác Giảm nghèo: Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành, thị phối hợp với Bảo hiểm xã hội cấp huyện cấp thẻ BHYT cho 30.967 người thuộc hộ gia đình nghèo, 24.477 người thuộc hộ gia đình cận nghèo, 78.912 người thuộc hộ gia đình dân tộc thiểu số nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng được tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ.

- Về công tác Bảo trợ xã hội: Thăm hỏi, tặng quà các đối tượng xã hội 22.960 suất quà với tổng kinh phí: 10.073.080.000 đồng. Triển khai thực hiện chương trình chúc thọ, mừng thọ đối với 20.537 người cao tuổi, đảm bảo ý nghĩa, trang trọng, thiết thực và tính nhân văn sâu sắc. Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho 64.983 đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội tại cộng đồng và các cơ sở bảo trợ xã hội.

- Về công tác trẻ em: Tổ chức 06 hội nghị truyền thông trực tiếp tuyên truyền kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em đặc biệt bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bị bạo lực, bị xâm hại tình dục thu hút gần 1.200 đại biểu đại diện là các bậc cha mẹ, người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tham gia. Chỉ đạo huyện, thành, thị phối hợp với Bảo hiểm xã hội, cấp phát đầy đủ, kịp thời thẻ bảo hiểm y tế cho trên 163.094 trẻ em dưới sáu tuổi.

- Về công tác Bình đẳng giới: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 5 hội nghị truyền thông trực tiếp tuyên truyền kiến thức về giới, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới thu hút gần 1.000 đại biểu tham gia.

- Về công tác Người có công: Tổng số đối tượng người có công với cách mạng của tỉnh Phú Thọ đang quản lý là 255.637 người, trong đó có trên 18.000 liệt sỹ, 295 cán bộ lão thành cách mạng, 604 cán bộ tiền khởi nghĩa, 16.239 thương binh, 5.807 bệnh binh, 10.379 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, 1.251 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trên 150.000 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, 365 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 5.273 thanh niên xung phong…. Hiện nay đang chi trả trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước cho 22.780 người có công với cách mạng. 6 tháng đầu năm 2021, Sở đã giải quyết chế độ chính sách đối với 1.680 người có công và gia đình người có công với cách mạng. Tổ chức thăm hỏi và tặng 54.980 xuất quà với tổng kinh phí 13.124.125.000 đồng cho các đối tượng chính sách người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

- Về công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 70 xã, phường, thị trấn lành mạnh và chuyển hóa mạnh về tệ nạn xã hội. Duy trì 15 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, 02 mô hình phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng, 01 Điểm hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Đã tổ chức 05 hội nghị truyền thông với khoảng 4.500 người tham gia; cấp phát 10.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống ma tuý, mại dâm và mua bán người.

- Về công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng: Sở đã thực hiện 02 cuộc thanh tra, nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động và việc quản lý lao động người nước ngoài, an toàn lao động và phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp. Qua thanh tra, số cá nhân, tổ chức vi phạm: 13 đối tượng. Đã thực hiện 93 lượt tiếp công dân với 93 vụ việc. Tiếp nhận 192 đơn thư, trong đó đơn tố cáo: 03 đơn; đơn kiến nghị, phản ánh: 189 đơn. Các vụ việc, đơn thư đều được giải quyết đúng quy trình, thủ tục. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra, kết luận theo thẩm quyền 06 vụ tai nạn lao động; đang tiếp nhận, điều tra 05 vụ tai nạn lao động. Ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền: 4.000.000 đồng.

- Về công tác Cải cách hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cung cấp 118 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Hệ thống phần mềm một cửa và dịch vụ công trực tuyến thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Số lượng TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 41 TTHC. Số lượng TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 46 TTHC. Thực hiện công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Đến nay, 100% thủ tục hành chính được áp dụng thực hiện ISO. Tiếp tục duy trì hoạt động Đường dây nóng của Sở, phản ánh kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của tổ chức và công dân về các lĩnh vực của ngành. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 6 tháng đầu năm 2021, đã tiếp nhận 1.714 hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính trong đó đã xử lí 1.623 hồ sơ đúng và trước hạn; 91 hồ sơ đang xử lý trong hạn. Tất cả các hồ sơ đều được giải quyết đúng quy trình, thẩm quyền, thời gian quy định.

Với những kết quả đã đạt được qua 6 tháng đầu năm, Ban Lãnh đạo Sở cùng các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao năm 2021./.

Ảnh: Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội​ các huyện, thành, thị tham gia thảo luận tại Hội nghị Sơ kết

Lê Anh Dũng - Văn phòng Sở