KỶ NIỆM NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM 25/3

Ngày 25 tháng 03 năm 2020

          Ngày 15/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1791/QÐ-TTg  về "Ngày công tác xã hội Viêt Nam" lấy ngày 25 tháng 3 hằng năm là “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu, tương trợ, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau của dân tộc. Thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.

          Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, các vấn đề xã hội luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, nhất là đối với các đối tượng yếu thế như người khuyết tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, người cao tuổi và hộ gia đình nghèo, cận nghèo…Bằng việc ban hành các chính sách, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trợ giúp cho đối tượng với phương châm mở rộng diện đối tượng được thụ hưởng, giảm các điều kiện, tăng mức trợ cấp, đa dạng hóa hình thức trợ giúp… Đến nay, toàn tỉnh Phú thọ đã có trên 63.000 người được hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng và được quản lý, nuôi  dưỡng tại các cở sở BTXH; hàng chục ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ theo các chiều thiếu hụt như y tế, giáo dục, nhà ổ, nước sinh hoạt và văn hóa thông tin…

          Có được những kết quả đó, bên cạnh sự trợ giúp của Nhà nước, của cộng đồng, xã hội, có phần không nhỏ của đội ngũ những cán bộ, công chức, viên chức, tình nguyện viên, cộng tác viên công tác xã hội thực thi Nghề Công tác xã hội với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tâm, tham gia tư vấn, can thiệp hỗ trợ, giải quyết trực tiếp… để đưa chính sách của Đảng và Nhà nước, sự trợ giúp của cộng đồng vào cuộc sống, đến với đối tượng thụ hưởng một các thiết thực, hiệu quả, kịp thời, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

          Năm nay, Kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam, do ảnh hưởng của Đại dịch Covid - 19, hạn chế các sự kiện, các cuộc hội nghị, hội thảo, mít tinh  tập trung đông người, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các cơ sở BTXH, các cơ sở khám chữa bệnh có cung cấp dịch vụ công tác xã hội đối với bệnh nhân không tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”, song trong phạm vi khuôn khổ, nội bộ vẫn có các hình thức kỷ niệm, nhắc nhớ đơn giản, phù hợp và ý nghĩa như những lời nhắn chúc mừng, những băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về An sinh xã hội, vì người nghèo, người khuyết tật; Tôn vinh Nghề Công tác xã hội nhân “Ngày Công tác xã hội Việt Nam - 25/3”  năm 2020. Với các khẩu hiệu, thông điệp ngắn gọn, súc tích, sâu sắc và ý nghĩa:

          1. Công tác xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội!

          2. Công tác xã hội góp phần chia sẻ và kết nối dịch vụ xã hội cho trẻ em và người khuyết tật!

          3. Mọi hoạt động của Công tác xã hội là hướng tới giúp con người đáp ứng nhu cầu

          4. Công tác xã hội vì hạnh phúc nhân dân!

          5. Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau;

          6. Chung sức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo vì ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

          7. Làm tốt công tác giảm nghèo góp phần đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

          8. Mọi cá nhân có trách nhiệm tôn trọng và giúp đỡ người khuyết tật.

          9. Người khuyết tật hãy tự tin vào chính mình, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

         10. Giúp đỡ người khuyết tật là trách nhiệm của toàn xã hội.

         11. Hãy hành động, đó có thể là người thân của bạn;

         12. Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, bạo hành, xâm hại tình dục;

                                                                             NGUYỄN GIA ĐA - Trưởng Phòng BTXH-TE-BĐG