Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID_19 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở GDNN

Ngày 10 tháng 05 năm 2021

Ngày 4/5/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Văn bản số 893/SLĐTBXH-VLATLĐ về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhằm không để dịch bệnh ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển của doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở GDNN, Sở đề nghị các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị quán triệt và thưc hiện nghiêm các nội dung, biện pháp phòng, chống dịch của Trung ương, tỉnh. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, cập nhật kịp thời các thông báo khẩn về phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn phòng chống dịch trên Website của Sở Y tế; các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đi lại, lưu trú và thường xuyên theo dõi sức khỏe của người lao động. Khi phát hiện cán bộ, người lao động, học sinh, sinh viên có triệu chứng, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 phải liên hệ ngay với cơ sở y tế địa phương để được hỗ trợ. Các cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc họp, đào tạo trực tuyến phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị mình. Cùng với đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh theo dõi, quản lý chặt chẽ người lao động nước ngoài nhập cảnh vào làm việc, tuân thủ việc khai báo y tế, cách ly đầy đủ theo quy định của ngành Y tế./.

Đoàn kiểm tra của Sở LĐTBXH kiểm tra thiết bị đo thân nhiệt, sát trùng tự động tại cổng ra vào phân xưởng sản xuất của Công ty TNHH YiDa Việt Nam.

Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ.

Nguyễn Hiển Ngọc – Tp. Việc làm – An toàn lao động