KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022 (Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Ngày 14 tháng 04 năm 2020

          Thực hiện Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 27/11/2019, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 83-KH/ĐU về tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, tiến tới Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai Kế hoạch đến các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, trong đó quán triệt và chỉ đạo các chi bộ tập trung tổ chức tốt Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 theo đúng quy định về nội dung, hình thức tổ chức, thời gian tổ chức…

          Chi bộ Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội được lựa chọn là chi bộ tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ. Sau Đại hội điểm, nhiều nội dung được trao đổi, rút kinh nghiệm để từ đó thống nhất cách thức thực hiện đối với các chi bộ còn lại. Trong tháng 2 và tháng 3/2020, các chi bộ trực thuộc đã lần lượt tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Việc chuẩn bị nghiêm túc chương trình Đại hội, tài liệu của Đại hội cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy đã góp phần tạo nên thành công của các Đại hội chi bộ.

          Nhiều chi bộ đã xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội, tạo khí thế phấn khởi trong đảng viên. Các đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm, tích cực tham luận tại Đại hội. Các chi bộ đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết Đại hội chi bộ được xây dựng sát với nhiệm vụ chuyên môn và yêu cầu thực tế của từng chi bộ và được sự đồng tình cao của đảng viên.

          Các chi bộ đã bầu cấp ủy với số phiếu tập trung cao. Sau Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy của các chi bộ.

          Kết quả cụ thể:

          - Số lượng cấp ủy viên được bầu tại Đại hội: 32 người.

          - Số lượng cấp ủy viên được chỉ định sau Đại hội: 01 người.

          Trong đó:

          + Giới tính: Nam: 16 người; Nữ: 17 người.

          + Chức danh: Bí thư chi bộ: 9 người; Phó Bí thư chi bộ: 9 người, Chi ủy viên: 15 người.

          + Trình độ: Lý luận chính trị: Cao cấp: 14 người, Trung cấp: 11 người;

                            Chuyên môn nghiệp vụ: Trên Đại học: 11 người; Đại học: 22 người.

          + Độ tuổi: Từ 30-40 tuổi: 9 người; Từ 40-50 tuổi: 23 người; Trên 50 tuổi: 1 người.

          Bên cạnh những thành công của Đại hội, vẫn còn có những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, rút kinh nghiệm. Đó là: Báo cáo chính trị cần sát thực hơn nữa với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chỉ tiêu kế hoạch của nhiệm kỳ tới cần được xây dựng trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong nhiệm kỳ và các điều kiện chủ quan, khách quan của nhiệm kỳ tới có ảnh hưởng tới việc thực hiện các chỉ tiêu; Hoạt động của Ban kiểm phiếu cần được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

          Thành công của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 của các chi bộ trong Đảng bộ đã tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ mới và tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 ./.

Dương Thị Lê Hà, UVBCH Đảng bộ Sở LĐTBXH