KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành quy định của pháp luật lao động, luật bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Texmart Vina

Ngày 28 tháng 11 năm 2019

Ngày 26 tháng 10 năm 2018, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ có kết luận số 1824 /KL-SLĐTBXH về Việc chấp hành quy định của pháp luật lao động, luật bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Texmart Vina (tại đây).