KẾT LUẬN THANH TRA: Việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Hợp tác xã Hưng Long

Ngày 09 tháng 06 năm 2019

Ngày 07 tháng 6 năm 2019, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ có kết luận số 1014/KL-SLĐTBXH về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Hợp tác xã Hưng Long (tải Kết luận thanh tra tại đây1014-KLTT-07062019.pdf).