KẾT LUẬN THANH TRA: Việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Công ty TNHH Hùng Bích Đoan Hùng

Ngày 18 tháng 06 năm 2019

 

Ngày 07 tháng 6 năm 2019, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ có kết luận số 1010/KL-SLĐTBXH về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Công ty TNHH Hùng Bích Đoan Hùng (tải Kết luận thanh tra tại đây:  1010.pdf).