KẾT LUẬN THANH TRA: Việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Công ty CP Thương mại Trường Phát

Ngày 18 tháng 06 năm 2019

Ngày 07 tháng 6 năm 2019, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ có kết luận số 1007/KL-SLĐTBXH về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Công ty CP Thương mại Trường Phát (tải Kết luận thanh tra tại đây:  1007.pdf).