KẾT LUẬN THANH TRA: Việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Công ty CP Phúc Lâm

Ngày 18 tháng 06 năm 2019

Ngày 07 tháng 6 năm 2019, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ có kết luận số 1009/KL-SLĐTBXH về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Công ty CP Phúc Lâm (tải Kết luận thanh tra tại đây:  1009.pdf).