KẾT LUẬN THANH TRA: Việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Chi nhánh Công ty CP MD Việt Nam tại Phú Thọ

Ngày 18 tháng 06 năm 2019

Ngày 07 tháng 6 năm 2019, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ có kết luận số 1008/KL-SLĐTBXH về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Chi nhánh Công ty CP MD Việt Nam tại Phú Thọ (tải Kết luận thanh tra tại đây:  1008.pdf).