Hội nghị tuyên truyền một số nội dung mới của Bộ Luật lao động tại huyện Lâm Thao, TX Phú Thọ và thành phố Việt Trì

Ngày 22 tháng 12 năm 2020

Vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền một số nội dung mới của Bộ Luật lao động 2019, có hiệu lực thực hiện từ 01/01/2021 cho gần 900 đại biểu là là Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo UBND, công chức văn hóa xã hội của các xã, phường, thị trấn; người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tại huyện Lâm Thao, TX Phú Thọ và thành phố Việt Trì.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Phòng Lao động - Tiền lương – Bảo hiểm xã hội truyền đạt một số nội dung mới của Bộ Luật lao động như: Hợp đồng lao động, hình thức giao kết hợp đồng lao động, thời giờ làm thêm trong tháng, tuổi nghỉ hưu, ngày nghỉ có hưởng lương tăng thêm, đối thoại định kỳ, việc thành lập tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp không thuộc tổ chức Công đoàn… Hội nghị đã tổ chức đối thoại trực tiếp với Phòng LĐTBXH cấp huyện, công chức UBND cấp xã, người lao động, người sử dụng lao động về các nội dung mới của Bộ Luật lao động 2019; đồng thời trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về lao động của cấp huyện, cấp xã, những vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về lao động tại doanh nghiệp.

 Việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại hội nghị giúp các đại biểu được nâng cao hiểu biết và hiểu rõ hơn những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong Bộ Luật lao động 2019 liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động để làm cơ sở thực hiện hiệu quả hơn trong giai đoạn tới./.

Vũ Thị Hải – P. LĐ-TL-BHXH