Hội nghị tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội tại huyện Lâm Thao và Cẩm Khê

Ngày 11 tháng 09 năm 2019

Vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội cho trên 500 đại biểu là Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo UBND, công chức văn hóa xã hội của các xã, thị trấn; người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lâm Thao và Cẩm Khê.

 

 

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH truyền đạt một số nội dung của Bộ Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội như: Những nội dung chính, chủ yếu trong Hợp đồng lao động, việc ký kết hợp đồng lao động; quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động; các chế độ về tiền lương, phụ cấp, các khoản bổ sung khác, chế độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, người sử dụng lao động; quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động khi tham gia BHXH; việc xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 149/2018/NĐ - CP. Hội nghị đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động, người sử dụng lao động, công chức UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH cấp huyện về các quy định mới của pháp luật; đồng thời trao đổi, chia sẻ những vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về lao động tại doanh nghiệp.

Việc tổ chức tuyên truyền, đối thoại giúp các đại biểu đã được nâng cao hiểu biết về pháp luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội để người lao động và người sử dụng lao động thực hiện đúng, đủ và hiệu quả./.

Vũ Thị Hải - Phòng Lao động  - Tiền lương - BHXH